Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Resultat av medborgarundersökning klart

Österåkers kommun har under våren gjort en medborgarundersökning med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Resultatet visar att medborgarna i Österåker är nöjda inom flera områden, men att ett förbättringsarbete behöver göras.

Medborgarundersökningen tittar på hur medborgarna upplever Österåkers kommun som en plats att bo och leva på, hur de ser på möjligheterna till inflytande i kommunen, samt vad de tycker om kommunens verksamheter. Det analyseras genom ett nöjd region-index, ett nöjd medborgar-index respektive ett nöjd inflytande-index.

Undersökningen gjordes under våren 2015. En enkät skickades till 1 200 personer i åldrarna 18-84 år och besvarades av 569 personer. Under hösten 2014 och våren 2015 har undersökningen gjorts av 133 av landets 290 kommuner. Det finns därför möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner. 

På det stora hela visar undersökningen på ungefär samma resultat för Österåker som år 2013. Resultatet är något bättre jämfört med den senaste undersökningen år 2013, men förändringen är inte statistiskt säkerställd.

Undersökningen visar att medborgarna i Österåker är nöjda med kommersiellt utbud, rekommendation, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, vatten och avlopp, räddningstjänsten, kultur, renhållning och sophämtning, förskolan, idrotts- och motionsanläggningar.

Områden som kommunen bör fortsätta att prioritera att förbättra för att få mer nöjda medborgare är enligt undersökningen bland annat trygghet, gator och vägar, grundskolan, idrotts- och motionsanläggningar, äldreomsorgen samt miljöarbete.

– Tack vare medborgarundersökningen och andra undersökningar vi gör från kommunen kan vi bättre möta kommuninvånarnas önskemål. Förhoppningsvis väljer ännu fler att svara på kommande undersökningar, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Resultat i Österåkers kommuns medborgarundersökning 2015 jämfört med 2013
IndexÖsteråkers kommun 2015Österåkers kommun 2013
Nöjd region-index5657
Nöjd inflytande-index3330
Nöjd medborgar-index4846

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 8 september 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 8 september 2015