Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunen tar krafttag mot klotter

Kommunstyrelsen har antagit nya riktlinjer för arbetet med klotter och skadegörelse. Där står det bland annat angivet att klottret i kommunen ska saneras inom 24 timmar istället för inom 48 timmar, som gällde tidigare.

Invånare och besökare i Österåker ska kunna röra sig i en välskött och trivsam miljö med många mötesplatser. Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande accepteras på fastigheter som ägs av kommunen eller något av de kommunala bolagen. I de nya riktlinjerna står att klotter och annan skadegörelse saneras inom 24 timmar. Stötande, rasistiskt klotter saneras skyndsamt inom 12 timmar. Vid till exempel kyla, som försvårar saneringen, sker sanering så fort det är tekniskt möjligt. Förskolor, skolor, tunnlar, idrottsanläggningar, badplatser, parker, vattentorn och offentliga platser prioriteras i saneringsarbetet. Klotter och annan skadegörelse dokumenteras och polisanmäls.

Förebyggande arbete

Kommunen uppmanar även andra myndigheter, företag och fastighetsägare att åtgärda olika typer av skadegörelse skyndsamt. Med hjälp av riktlinjerna blir det lättare för kommunen att samordna det förebyggande arbetet med andra fastighetsägare och aktörer. Kommunen bjuder under våren in andra fastighetsägare och bostadsföreningar till ett möte för att presentera arbetet med klotter, samt se om det finns möjliga samarbetsområden. Det kommer  också visas några exempel på hur andra kommuner har samverkat kring arbetet mot klotter.

70 procent av skadegörelsen

Under 2014 var 70 procent av den anmälda skadegörelsen i kommunen klotter, vilket innebär att väg- och trafikenheten har betalat över 150 000 kronor mer i klottersanering än föregående år. Rutinerna för anmälan av skadegörelse ändrades under 2014. Tidigare anmäldes brotten klumpvis per vecka, men nu anmäls istället varje enskilt brott för sig.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Lena Brodin
Publicerad:
måndag 20 april 2015
Senast uppdaterad:
lördag 12 september 2015