Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Chef kritiserad av JO

En före detta chef inom Österåkers kommun har fått kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att hon sommaren 2013 uttryckte sitt missnöje med att en sommarvikarie vände sig till media med synpunkter på verksamheten.

– Jag har full förståelse för JO:s kritik. Meddelarfriheten gäller alla – alltid! säger Tove Eriksson, verksamhetschef för vård och omsorg.

Direkt efter den aktuella händelsen satsade kommunen på information om meddelarfrihet till både chefer och medarbetare. Idag finns också en gemensam värdegrund och riktlinjer för bemötande inom vård och omsorg.

– För oss har det också varit viktigt att lyfta fram och åtgärda de brister som medarbetaren upplevde i verksamheten under sin tid i kommunen, säger Tove Eriksson. Det har varit ett viktigt bidrag i vårt utvecklingsarbete.

Bland de förbättringar som genomförts inom vård och omsorg sedan sommaren 2013 kan utöver den gemensamma värdegrunden och riktlinjerna för bemötande nämnas; introduktion av sommarvikarier, en ny organisation med ett närmare ledarskap, förenklad avvikelsehantering som gör det lättare att göra rätt, samt ett nytt system för schemaläggning som underlättar bemanningsplaneringen och ger medarbetarna bättre tillgång till all viktig information om sin kund.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
torsdag 19 mars 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 24 mars 2015