Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Upphandling

Österåkers kommun köper varor och tjänster för cirka 700 miljoner kronor varje år. Pengarna kommer från kommunens invånare i form av skatt så det är viktigt att de spenderas på bästa möjliga sätt. EU har därför infört en lag, Lagen om offentlig upphandling, som reglerar offentliga myndigheters inköp.

Alla köp som kommunen genomför föregås av en upphandling. En upphandling är en förfrågan om att köpa en vara eller tjänst som leverantörer får besvara genom att skicka in ett anbud. Förfrågan publiceras i en nationell databas som finns tillgänglig för alla leverantörer. På så sätt konkurrensutsätts alla upphandlingar som offentliga verksamheter genomför.

I Österåkers kommun genomförs alla upphandlingar av en central upphandlingsenhet. Upphandlarna ansvarar för att kommunen agerar affärsmässigt, objektivt och affärsetiskt. All upphandling ska utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns för att kommunen ska få bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris.

Lagen om valfrihet, LOV

Lagen om valfrihet innebär att kommunen kan avtala fler leverantörer för att utföra en verksamhet. Medborgaren eller brukaren väljer sedan själv vilken leverantör den vill använda sig av. Österåkers kommun använder sig av LOV inom fem områden:

  • Familjerådgivning
  • Hemtjänst, ledsagning och avlösning
  • Daglig verksamhet
  • Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • Särskilt boende för äldre 

Du som leverantör kan lämna anbud löpande i TendSigns upphandlingsverktyg där du hittar förfrågningsunderlag för alla fem områden.

Utmanarrätt och personalinitiativ

I Österåkers kommun tillämpar vi utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanade verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

  • Information om utmanarrätt
  • Information om personalinitiativ

Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Lisa Tingström
Senast uppdaterad:
torsdag 2 november 2017