Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hygien- och undervisningslokaler

Planerar du att starta en hygienisk verksamhet behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Hygieniska verksamheter kan vara allt från skolverksamhet till nagelvård. 

Hygieniska verksamheter

Följande verksamheter klassas som hygieniska verksamheter:

  • Hygienisk behandling till allmänheten som kan innebära risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg (piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, viss typ av hudvård med mera).
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många (gäller även badtunnor, bubbelpooler etcetera).
  • Undervisningsverksamhet som skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarium som allmänheten har tillgång till.

Anmäl, få råd och stöd

Om du tänkt starta någon variant av ovanstående verksamheter behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan görs för att kommunen ska få möjlighet att kunna komma med råd och upplysningar. För dig som är ny verksamhetsutövare kan det vara särskilt bra att bli medveten om de krav som finns. Det kan handla om allt från ventilation och lokalens utformning till egenkontroll och hygien. Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan du tänkt starta upp verksamheten. Då har vi tillräckligt med tid att komma med synpunkter och kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Egenkontroll - planera och förebygg

Du som driver någon form av verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll. Det betyder att du ska planera och kontrollera din verksamhet för att upptäcka fel eller risker innan det uppstår problem. Syftet med egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror på verksamhet, dess storlek och vilka risker det finns med den.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
måndag 5 augusti 2019