Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Försäljning av alkoholhaltiga drycker, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter, kräver anmälan till kommunen för att få säljas. Miljö- och hälsoskyddsenheten är de som handlägger alla ärenden och ser till att regelbunden tillsyn utförs av berörda verksamheter.

Sedan 2001 är du som serverar eller säljer folköl skyldig att anmäla detta till kommunen. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 volymprocent. Även försäljning av tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter samt dess påfyllningsbehållare, kräver anmälan för att få säljas.

Verksamhetsutövarens tillsyn

Ett viktigt krav vid försäljning av ovanstående produkter är att det ska finns en fungerande egenkontroll över försäljningen. Ett lämpligt egenkontrollprogram för detta ska finnas och fyllas i av verksamhetsutövaren.

Anmäla försäljning av öl

Du behöver skicka in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten för att få sälja öl. Under rubriken Tjänster och blanketter på den här sidan hittar du aktuell blankett.

Lokalen ska vara registrerad

För att få servera eller sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad som livsmedelslokal hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Åldersgräns 18 år

Den som säljer eller serverar öl ska enligt alkohollagen förvissa sig om att alla kunder har fyllt 18 år. Dessutom får öl inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Kommunens uppgifter

Kommunens uppgift på området är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egenkontrollprogram. Kommunen har också sanktionsmöjligheter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

Tobak

Sedan 2002 är du som säljer tobaksprodukter skyldig att anmäla detta till kommunen. Egenkontrollprogram ska bifogas tillsammans med anmälan. Försäljning utan att ha anmält till miljö- och hälsoskyddsenheten är förbjudet.

Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar hur försäljningen sköts och att tobak och nikotinläkemedel inte säljs till personer under 18 år. Under rubriken Tjänster och blanketter hittar du aktuell blankett.

Receptfria läkemedel

Försäljning av nikotinläkemedel och vissa andra receptfria läkemedel som får säljas i detaljhandeln, ska anmälas till Läkemedelsverket. Anmälan gör du på deras webbplats. Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar verksamheten och rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket.

E-cigaretter

Sedan 2017 ska all försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten. Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar hur försäljningen sköts och att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte säljs till personer under 18 år. Blanketten hittar du på denna sida.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Anette Persson
Senast uppdaterad:
fredag 15 mars 2019