Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan handlar om att stärka barns och ungdomars tro på sin egen förmåga att skapa något själva och är ett samarbete som sker med föräldrar, företag och närsamhälle.

Vårt samhälle behöver nyfikna, företagsamma människor med intresse av ständigt lära sig nya saker, ompröva gamla teser och i samarbete med andra forma nya idéer. Detta görs genom olika projekt, arbetssätt och nätverk i förskolan upp till gymnasieskolan.

Det handlar om att utveckla och stärka barns och ungas initiativförmåga, förmåga att lösa problem, självständigt tänkande och kreativitet i alla dess former.

Det handlar inte alltid om att starta företag även om entreprenörskap i skolan ibland, särskilt i gymnasieåldern, leder till att unga själva väljer att starta företag.

Hur kan skolan påverka

Skolan kan öka antalet framtida entreprenörer och stärka sin delaktighet i samhällsutvecklingen genom att exempelvis bli bättre på att prioritera och lyfta in företagande i klassrummen.

Genom att integrera entreprenörskap i skolan kan de bättre möta den allt rörligare arbetsmarknaden och utveckla elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende så att de ser ett framtida egenföretagande som ett alternativ.

Ung Företagsamhet

Österåkers kommun har avtal med Ung Företagsamhet som är en ideell och obunden organisation med syfte att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Lärare och elever från förskolan till gymnasiet ges möjlighet till utbildning och för gymnasieelever under ett läsår att starta, driva och avveckla ett företag.

Under läsåret 2015/2016 var det 37 registrerade UF-företag från Österåkers gymnasium, Skärgårdsgymnasiet och IT-gymnasiet. Varav tog sig hela vägen till SM i UF-företagande.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Senast uppdaterad:
fredag 19 augusti 2016