Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skräddarsydd utbildning för dig som företagare

Tillväxtföretag med 0–49 anställda får EU-finansierad utbildning

Företagsakademin för tillväxtlänk till annan webbplats är ett projekt som skapats på initiativ av Teknikföretagen i samverkan med Unionen. Syftet med satsningen på mindre företag (0–49 anställda) är att skapa bättre förutsättningar för att skapa tillväxt.

Det innebär att du som arbetar i ett mindre företag kan utbilda dig utan att bekosta detta själv. Oberoende av antalet medarbetare betalar företaget endast 1 500 kr i en administrativ avgift för att sedan ta del av utbildningar motsvarande antalet anställda. Resterande del av utbildningskostnaden finansieras av Europeiska Socialfonden. Det finns upphandlade utbildningsleverantörer med ett stort utbud av kurser. Då syftet är att skapa tillväxt i företagen, finns utbildningar inom affärskunskap där bland annat  ledarskap, försäljning och marknadsföring ingår men även utbildning inom internationalisering samt miljö och resurseffektivisering.

Under hela ert medlemskap i projektet Företagsakademin för tillväxt har ni tillgång till ett nätverk med andra företag som deltar i projektet.

Villkor för deltagande
För att kunna ta del av projektet Företagsakademin för tillväxt måste
följande villkor uppfyllas:

• Företaget är ett tillväxtföretag. Vilket innebär att det genomförs en analys av företaget där hela dess ekonomiska utveckling över hela tillväxtperioden vägs
samman. Detta inkluderar tillväxt i såväl omsättning som i antalet anställda, genomsnittligt resultat per anställd och företagens finansiella ställning (soliditet) vid
periodens utgång. Genom att exkludera företag med jämförelsestörande räkenskapsår och extrema värden, skapas en mer rättvisande tillväxtranking som man valt att beteckna ”Hållbar tillväxt” (ekonomisk).

• Företaget befinner sig i storleken 0–49 anställda

• Företaget har sin verksamhet i Stockholms län

• Företaget får ej ha mottagit mer än 1,8 MSEK i statsstöd de senaste tre åren

Steg för steg - deltagande

1. En intresseanmälan samt preliminärbokning av workshop görs.

2. Tillväxtanalys av företaget genomförs.

3. Klassas företaget som ett tillväxtföretag skickas en enkät för behovsanalys ut till företaget.

4. 1–2 representanter deltar i workshop, arbetar fram en utbildningsplan och lämnar den till projektet Företagsakademin för tillväxt.

5. Företaget bokar in utbildningar utifrån hur utbildningsplanen ser ut.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
onsdag 10 maj 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 23 maj 2017