Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker en entreprenörskommun

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher överlämnade på måndagen en blomma till ordförande i Företagarna Österåker, Mette Pagling, som tack för de arbete som organisationen gör för att förbättra villkoren för småföretagare.

Nyföretagandet är högt i Österåker och intresset för att driva UF-företag på gymnasiet är växande. En ny rapport från Företagarna visar nu att Österåker dessutom är en av de främsta kommunerna i landet när det gäller hur stor del av de kommunala skatteintäkterna som kommer från småföretag. 

Idag presenterade organisationen Företagarna sin nya rapport ”Välfärdsskaparna”, en analys av hur stor andel av kommunernas skatteintäkter som kommer från olika sektorer. Rapporten visar att i Österåkers kommun är småföretagen oerhört viktiga, Österåker placerar sig på en tredje plats i hela landet och på första plats i Stockholms län när det gäller hur stor del av de kommunala skatteintäkterna som kommer från småföretag. Åre placerade sig på första plats och Gnosjö på andra plats. Hela 39 procent av Österåkers skatteintäkter, vilket motsvarar 709 miljoner kronor, kommer från personer som arbetar i småföretag.

I rapporten framkommer att de som är sysselsatta i småföretag utgör den klart största skattebetalaren på kommunal nivå. Totalt sett för Sveriges kommuner står de små företagen för 29 procent av de kommunala skatteintäkterna, jämfört med 21 procent för stora företag. Några slutsatser som görs i rapporten är att det verkar finnas ett samband mellan en lägre kommunal skattesats och en högre andel kommunala skatteintäkter från privata sektorn. Småföretagens andel av de kommunala skatteintäkterna är särskilt stor i kranskommuner i de tre storstadsregionerna samt i landsbygdskommuner. Rapporten pekar på hur viktigt det är med goda lokala förutsättningar för att få människor att starta, driva och möjlighet att expandera företag.

Redaktör:
Helena Cronberg

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
måndag 3 april 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 5 april 2017