Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Näringslivets syn på kommunens myndighetsutövning

Idag publicerades den årliga NKI-undersökningen där alla företag som varit i kontakt med kommunen inom 6 olika myndighetsområden haft möjlighet att svara på en enkät.

Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd‐Kund‐Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0‐100, där 100 är högsta betyg. Det totala NKI-värdet för Österåker är i år 72 jämfört med det genomsnittliga värdet i Sverige som är 70. Glädjande nog har NKI-värdet inom samtliga områden förbättrats jämfört med den senaste undersökningen.

Totalt är det sex olika områden som mäts. För att få ett resultat krävs minst tolv svar. Värdet från 2014 anges inom parentes:

Brandtillsyn 81 (62)

Serveringstillstånd För få svar

Markupplåtelse 79 (58)

Livsmedelskontroll 75 (74)

Bygglov 72 (66)

Miljö- och hälsoskydd 67 (64)

 

Värden mellan 70-80 klassificeras som högt och över 80 som mycket högt.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
tisdag 25 april 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 27 april 2017