Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Handelsutvecklingen i Åkersberga

Foto: Olof Holdar

Österåker är en expansiv kommun. Åkersberga centrum är den naturliga knutpunkten i kommunen, men det finns även fler områden där det finns möjligheter för handeln att utvecklas.

I Österåkers kommun bor idag 43.000 personer och antalet invånare beräknas öka till 70.000-75.000 år 2040. På sommaren ökar befolkningen väsentligt tack vare de många fritidsboende och turister som besöker kommunen. Men det är inte bara Österåker som växer. Tillsammans med grannkommunerna i nordöstra Stockholm kommer vi att växa med cirka 100 000 nya invånare till år 2040.

Åkersberga centrum är den naturliga knutpunkten i kommunen där det finns potential för utveckling i ett mycket centralt läge intill centrum, kanalen och Åkersberga station. Målsättningen är att centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad och helheten ska upplevas som en hållbar grönskande stadsdel, en naturlig del av Åkersbergas tätort. Ett arbete pågår just nu i kommunen med att ta fram ett nytt program för utvecklingen av centrala Åkersberga. En helt avgörande del i arbetet med att skapa en attraktiv stad är att det finns en bredd och variation i handeln. I och med att det kommer väsentligt fler bostäder i de centrala delarna av Åkersberga öka även underlaget för centrumhandeln.

Redan idag är fem av kommunens elva största företag handelsföretag. Samtidigt är Österåker underförsörjt med handel vilket innebär att invånarna i kommunen handlar mer utanför kommunen än vad andra kommuninvånare handlar hos oss. Kommunens ambition att skapa bästa möjliga förutsättning för näringslivet att utvecklas i kommunen. Till det hör även att välkomna nya företag som vill etablera sig.

Det ställer krav på att det finns områden där nya företag kan etablera sig men även att Österåkersföretag ges en möjlighet att växa lokalt. För att skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle är det även positivt med ett större lokalt handelsutbud, vilket leder till kortare och färre resor. Pilstugetorget, det vill säga det område som ligger vid infarten till Åkersberga, är ett av de områden som är reserverade för handel och andra företag för att möta den växande efterfrågan som en ökad befolkning genererar. Redan i juni 2015 beslutades om den fortsatta utvecklingen av området i och med att en ny plan för de östra delarna antogs. Ett uppdrag om att utveckla de sydöstra delarna av Pilstugeområdet gav Kommunstyrelsen i juni 2016. Det är den privata markägarens ansvar att attrahera nya aktörer och utveckla området i enlighet med gällande planer.

Tabell: Handelsindex i Österåker 2015

Handelsindex är ett mått på hur handeln lyckats i en kommun i konkurrens med andra kommuner. Ett handelsindex på 100 visar att det invånarna handlar i andra kommuner, kompenseras fullt ut av det som besökare handlar.

Österåker 2015

Dagligvaror

Sällanköp

Handelsindex

86

55

Omsättning

1214

721

Anställda

503

376 

 

Mer information

Läs om utvecklingen av centrala Åkersberga

Redaktör:
Helena Cronberg

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
onsdag 15 mars 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 15 mars 2017