Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förbättrat resultat i företagsranking

Idag kom Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Österåker förbättrar sitt resultat med tre placeringar och ligger nu på plats 54.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Totalt är det 156 företag i Österåker som svarat på enkäten.

Österåker förbättrar sitt resultat mest inom kategorierna ”Konkurrens från kommunen”, ”Skolans attityder till företagande” och ”Kommunpolitikers attityder till företagande”. Inom kategorierna ”Tillgång till kompetens”, ”IT och telenät” och ”Service till företag” uppvisar Österåker sämre resultat än vid föregående års mätning. De bästa placeringarna uppnår kommunen i kategorierna ”Kommunalskatt” (plats 7) och ”Entreprenader” (plats 8). Med entreprenader menas andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet.

Listan toppas, precis som föregående år, av Solna, Sollentuna och Nacka. Våra grannkommuner Vaxholm placerar sig på plats 164, Norrtälje plats 212, Vallentuna plats 94 och Täby plats 22.

För att kommunen ska kunna utveckla sin service och bemötande till det lokala näringslivet är det viktigt att vi har ett bra underlag för att kunna ta ställning till vilka insatser som ska prioriteras. Vi vill därför ta tillfället i akt och tacka de företag som tar sig tid att svara på enkäter som skickas ut!

Länk till rankingen: www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Publicerad:
tisdag 26 september 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 27 september 2017