Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Central Baltic Programme 2014-2020

Central Baltic-programmet 2014-2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland.

Offentliga eller privata organisationer från Gotlands län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län och Örebro län kan delta i programmet. 

Stödmottagaren kan till exempel vara kommuner, regioner/regionförbund/landsting, myndigheter, universitet, högskolor, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, näringslivets organisationer, offentliga verksamheter, organisationer för naturskydd, ideella föreningar, stiftelser etc.

Organisationer kan få finansiering med upp till 75% av sina projektkostnader för att bedriva samarbetsprojekt mellan minst två organisationer från minst två av länderna inom programgeografin inom följande insatsområden:  

1. Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft

 • Flera kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen
 • Mer entreprenöriella ungdomar
 • Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya marknader  

2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser

 • Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner
 • Hållbart planerade marina områden och kustområden
 • Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen
 • Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön

3. Ökad tillgänglighet i regionen

 • Förbättrade transportflöden av människor och gods
 • Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional mobilitet och turistutveckling  

4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

 • Fler människor som drar nytta av starkare samhällen i mellersta Östersjöregionen
 • Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta Östersjöregionen  

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Senast uppdaterad:
fredag 24 februari 2017
Sakkunnig:
Kristina Eineborg