Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Personligt ombud

Personligt ombud är för dig som är över 18 år och har psykiska funktionsnedsättningar. Du kan få Personligt ombud som stöd i dina myndighets- och vårdkontakter. Stödet är kostnadsfritt.

Personligt ombud hjälper dig att ansöka om vård, stöd och service och få det stödet du behöver och har laglig rätt till. Du får ett personligt stöd som hjälper dig att bilda ett nätverk som du behöver med: kommunen, myndigheter, hälso- och sjukvård med mera.

Om Personligt ombud

  • hjälper dig att få det stöd och den service som du har behov av och laglig rätt till
  • kan bistå dig i olika samhällskontakter och hjälpa dig att samordna dina insatser
  • är till för dig som har eller riskerar att få långvarig psykisk funktionsnedsättning
  • är en fristående verksamhet inom kommunen och arbetar på uppdrag av dig
  • är kostnadsfritt
  • har tystnadsplikt.

Utifrån dina behov tar vi fram en handlingsplan som vi sedan tillsammans med dig arbetar utifrån.

Målsättningen är att du utifrån dina villkor ska få större möjlighet att påverka ditt liv och få en väl fungerande tillvaro.

Hur söker jag Personligt ombud?

Du behöver ingen ansökan eller diagnos. Du kan ta kontakt med oss antingen via e-post eller telefon.

Redaktör:
David Wallner

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tisdag 21 februari 2017