Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nätet

Nätet är en daglig verksamhet i Åkersberga. Hit tar du dig enkelt med buss. Vi vänder oss till dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten är förlagd både inne på Nätet och ute i samhället. Nätet är förutom en arbetsplats också en social träffpunkt. Hit kan du komma och vara en del av vår gemenskap. På Nätet finns en öppen, tillåtande och trevlig atmosfär. Vi lyssnar på dig och försöker så långt det är möjligt att forma verksamheten efter önskemål och behov.

Verksamhet och aktivitet

Du kan arbeta hos oss om du har rätt till insatser enligt LSS. På Nätet erbjuder vi olika typer av arbeten. Vi har bland annat monteringsarbete och skapande aktiviteter. Här lagar vi vår egen lunch vilket ger dig möjlighet att arbeta i köket. För dig som är intresserad av att arbeta utanför Nätets lokaler finns många alternativ. Vi har bland annat en kaféverksamhet på ett äldreboende och vi utför olika arbetsuppgifter i kommunhuset. Du kan också följa med ut på arbetsuppdrag med någon av våra två bilburna servicegrupper.

Eftersom vi på Nätet tycker att friskvård är viktigt, ägnar vi tid till exempelvis gym o promenader. Vi har ett samarbete med Knopens dagliga verksamhet. Utefter behov har du möjlighet att ha en del av din verksamhet på Knopen.

Personal och bemanning

Nätets personal har bred kompetens och erfarenhet. Här finns alltid någon som kan stötta och vägleda dig i ditt arbete. Flera i personalgruppen har extra kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personalen är viktig och ska hela tiden ges möjlighet till utbildning för att utvecklas i sin yrkesroll.

Kvalitet och värderingar

Vårt mål är att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande verksamhet för dig som arbetar hos oss. Verksamheten är under ständig utveckling för att passa dig som kommer hit. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. När du börjar hos oss upprättar vi tillsammans med dig en genomförandeplan. I planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Stephanie Dargren
Senast uppdaterad:
fredag 9 augusti 2019