Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Knopen

Knopen är en daglig verksamhet som ligger i centrala Åkersberga. Vi erbjuder dig ett brett urval av arbeten och aktiviteter i samarbete med en kunnig personalgrupp.

Verksamheten är förlagd både inne på Knopen och ute i samhället. Vi är flexibla och utformar arbetsuppgifter för att passa dina behov och önskemål. I en trevlig och tillåtande atmosfär ger vi dig möjlighet att utvecklas i din takt med vårt stöd.

Verksamhet och aktivitet

Du kan arbeta hos oss om du har en funktionsnedsättning och har rätt till insatser enligt LSS. På Knopen erbjuder vi dig olika typer av arbeten. Vi har ett snickeri, skapande verksamhet och monteringsarbete. För dig med musikintresse finns här instrument och en egen musikstudio. Utöver vår inre verksamhet har vi servicearbeten och kaféverksamhet ute i kommunen. Varje vecka har vi någon form av rörelseaktivitet, det kan till exempel vara att åka och bowla eller att promenera.

Knopen samarbetar med Nätets och Sågens dagliga verksamheter och en gång i veckan besöker vi Sågens händelserike. Utefter dina önskemål och behov kan du förutom att vara på Knopen även ha en del av dina aktiviteter på Sågen eller Nätet.

Personal och bemanning

Vår personal har bred kompetens och lång erfarenhet. I personalgruppen finns yrkeskompetens inom hantverk och konst, arbetsterapeut och hantverkspedagog. Flera i personalgruppen har extra kunskaper om autismspektrumtillstånd. Personalen är viktig och ska hela tiden ges möjlighet till utbildning och utveckling.

Kvalitet och värderingar

Vårt mål är att skapa en trygg, meningsfull och stimulerande verksamhet för dig som arbetar hos oss. Verksamheten är under ständig utveckling för att passa dig som kommer hit. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. Det innebär bland annat att vi tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. I planen beskrivs dina aktiviteter, vilket stöd du önskar och behöver samt hur stödet ska utföras.

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Stephanie Dargren
Senast uppdaterad:
fredag 9 augusti 2019