Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så här arbetar vi på ILSA

ILSA har utvecklat sitt eget arbetssätt med utgångspunkt i två metoder, Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). För att din sysselsättning ska bli hållbar tittar vi på hela din livssituation och samverkar med de vård-, stöd- och servicegivare som du har behov av.

 

Vårt arbetssätt är indelat i tre faser; samarbete, praktik och arbetsliv. Alla tre är viktiga för att du ska kunna ta del av arbetslivet.

Samarbete

När du kommer till ILSA får du en samordnare – arbetsanpassare. Vi träffas regelbundet för att komma fram till hur vårt samarbete ska se ut för att du ska komma ut eller återhämta dig i arbetslivet. Tillsammans med dig och i din takt kartlägger vi din nuvarande situation för att se vad du tycker fungerar bra. Du får stöd att hitta och formulera dina mål och att göra en plan för hur du ska nå dem.
Vi kan även stödja dig i kontakten med myndigheter eller andra vård-, stöd- och servicegivare.

När du ska ut i arbete kan du ha behov av stöd från andra personer eller myndigheter. Det kan vara familj, vänner, arbetsförmedling eller försäkringskassan som kan underlätta för dig på din väg ut i arbetslivet. Vi samordnar dina insatser genom att bjuda in till ett strukturerat samverkansmöte ett så kallat SLP-möte (Screening – Linking – Planing). Alla medarbetare på ILSA är utbildade i att förbereda och leda dessa samverkansmöten.

Praktik

Vi matchar dig till rätt arbetsplats utifrån dina behov och önskemål. Det kan handla om vilka arbetsuppgifter, arbetstider, arbetstempo och arbetsmiljö som passar dig. Arbetsanpassaren finns med som stöd på arbetsplatsen så länge som du behöver det. Om du inte är redo att komma ut på en arbetsplats eller om du är ute på arbetsplats men behöver upprätthålla din motivation så erbjuder vi dig samtal.

Arbetsliv

När du är ute i arbetslivet har både du och arbetsgivare kontinuerligt fortsatt stöd från din arbetsanpassare. Stödet från ILSA har du kvar så länge som du tycker att du behöver det. Om förutsättningarna finns kan din sysselsättning leda till en anställning på sikt. Vi samarbetar då med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Anna Dopazo
Senast uppdaterad:
onsdag 2 januari 2019