Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

ILSA

Vi vänder oss till dig som vill ta del av arbetslivet. ILSA hjälper dig att hitta och att anpassa en arbetsplats så att den passar dina behov.

Verksamhet och aktivitet

Vår verksamhet riktar sig till dig mellan 18 och 65 år med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kan också ha en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada. Tillsammans med dig tar vi reda på vad du vill göra, vad du har för idéer och förmågor samt vilket stöd du önskar. Sedan matchar vi det med en arbetsplats som passar dig. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper, utan kan gå direkt ut på en lämplig arbetsplats.

Målsättningen med vårt arbete är att du ska känna att du kan styra och hantera din arbetsvardag och att du känner att det du gör är meningsfullt. Vårt stöd finns så länge du själv önskar, för dig i din yrkesroll men också för din arbetsgivare.

För att du ska få en god livskvalitet är helheten viktig. Vi samverkar med de personer eller myndigheter som du tycker är viktiga för dig och som kan vara ett stöd för dig i arbetslivet.

Antalet personer som har fått anställning med stöd av ILSA har ökat varje år.

Personal och bemanning

Hos oss arbetar både kvinnliga och manliga arbetsanpassare med bred kompetens. Vi har lång erfarenhet av att skapa unika arbetsplatser, anpassade utifrån olika behov och förutsättningar.

Kvalitet och värderingar

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. Det innebär bland annat att vi tillsammans med dig skapar en genomförande/återhämtningsplan. Den innehåller dina personliga mål samt vad som behövs för att nå dessa.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje enskild person och utifrån våra gemensamma riktlinjer för bemötande. Vi är övertygade om att alla som vill delta i arbetslivet kan göra det, om de får rätt sorts stöd.

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Anna Dopazo
Senast uppdaterad:
tisdag 15 januari 2019