Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Emiliagården

Emiliagården är en daglig verksamhet som ligger vackert på Ljusterö. Hit tar du dig med färja från fastlandet. På Emiliagården ligger tonvikten på hantverk, odling och andra naturnära arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig omväxlande arbete som vi anpassar efter dina behov och förutsättningar. Här präglas tillvaron av ett lugn med mycket utevistelse.

Verksamhet och aktivitet

På Emilia gården arbetar personer som har olika funktionsnedsättningar. Hos oss sker arbetet individuellt eller i små grupper om två till tre personer. Vi har bland annat ett enkelt snickeri, vävstolar, ljusstöpning och betonggjutning. Föremålen som vi tillverkar säljs i vår egen butik. På Emiliagården finns rum för taktil stimulering samt ett upplevelserum för dina sinnen. Vi lagar all mat från grunden med bra och färska råvaror tillsammans med de deltagare som vill vara i köket.

Personalens utbildning och kompetens

Du arbetar alltid i nära samarbete med personalen. Våra anställda är utbildade vårdare och undersköterskor med extra kunskaper om autismspektrumstörningar. Hos oss finns också en utbildad beröringsterapeut. Personalen får med jämna mellanrum höja sin kompetens. Det görs genom utbildningar, kurser och handledning.

Kvalitetsarbete

Vi strävar efter att alltid skapa meningsfull sysselsättning. Hos oss ska du känna dig tillfreds. Vår verksamhet är flexibel och möter upp efterfrågan av nya aktiviteter. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information". Att vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation är självklart. Det innebär bland annat att vi tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. I planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Personalens språkkunskaper

Personalen på Emiliagården talar svenska och engelska.

Kontinuitet

På Emiliagården är det låg personalomsättning och vana vikarier med lång erfarenhet. Våra deltagare har ett förutsägbart återkommande veckoschema så man vet vad man ska göra innan man kommer till oss varje dag.

Redaktör:
Anna Dalin

Sakkunnig:
Birgitta Jeleborg Eriksson
Senast uppdaterad:
fredag 3 maj 2019