Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anmälan och avgifter

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om musikskolan. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Vem får delta i musikskolan?

Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år. Du måste vara folkbokförd i Österåkers kommun.

När kan jag anmäla mig till musikskolan?

Tidigast 3 månader före terminsstart om du är ny.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig via Österåkers Kundval Musik på webben:
Om du vill gå hos oss väljer du anordnare Österåkers musikskola. Har du frågor om hur du gör är du välkommen att ta kontakt med vår expedition, tel 540 817 15 eller 540 817 16.

Vilka kurser kan jag välja?

Kategori Ämneskurs 1-4 (1-4 elever):
1. Sång
2. Stråkinstrument (fiol, altfiol, cello, kontrabas, nyckelharpa)
3. Blåsinstrument (blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, tuba)
4. Piano, keyboard (komp)
5. Stränginstrument (gitarr, elbas, elgitarr, luta)
6. Trummor och slagverk
7. Dragspel
8. Introduktionskurs (alla kan spela och sjunga, brasslek, stråklek)

Kategori Grupp 5-12 (mellan 5-12 elever)
9. Ensemble/Orkester/band (stråkorkester, blåsorkester, gitarrensemble, gitarrgrupp, komp)
10. Sånggrupp (sång & scen)

Kategori ensemble>13 (13 elever eller fler):
11. Kör
12. Musikal (ingen kurs vårterminen 2019)
13. Ensemble/Orkester (folkmusik)

När kan jag börja?

Höstterminens kurser startar vecka 36 och avslutas efter ca 13-15 veckor (i december). Vårterminens kurser startar vecka 3 och avslutas efter ca 13-15 veckor (i maj/juni). Varje kurs ges vid minst 14 tillfällen per termin.
Vill du gå en halvterminskurs (specificerad som halvterminskurs) startar v 42 på höstterminen (minst 8 tillfällen).För vårterminen startar halvterminskurserna v 11 (minst 8 tillfällen). Varje halvterminskurs avslutas när terminerna är slut. Vill du fortsätta gå i musikskola nästkommande termin måste du göra en ny ansökan i Kundval musik.

Var sker undervisningen?

Vi vill så långt möjligt vara tillgängliga för dig i kommunens alla områden. Därför sker undervisningen i kommunens skolor, men även i våra centrala lokaler på Storängsvägen 16A.

När sker undervisningen?

När du blir antagen att börja kontaktas du av musikskoleläraren och ni kommer gemensamt överens om lämplig dag och tid. I möjligaste mån erbjuder vi tider i samband med skoldagen. Undervisningen för äldre elever, elever som går i skola i annan kommun, våra olika samspelsgrupper och körer sker senare på eftermiddagen och delvis på kvällstid.

Hur många och hur långa lektioner får man?

Vi garanterar 14 lektioner per termin och ibland blir det även fler. Någon gång kan en lärare bli sjuk och då försöker vi alltid att ordna med vikarie.  Enstaka inställda lektioner kan förekomma men ersätts senare under terminen.
Många elever har en 20-minuterslektion enskilt med läraren varje vecka men ibland kan nybörjare ingå i en liten grupp med 2, 3 eller 4 elever och då blir lektionen längre.
Elever i fiol, cello, gitarr, bas, trummor och blåsinstrument kan efterhand välja att delta i orkester eller band som innebär en lektion till varje vecka.

Kan man spela flera instrument?

Nej. Varje elev disponerar en elevplats i en instrument- eller solosångkurs. Alla kurser kan dock kombineras med band- och orkesterspel, gitarrgrupp, sång & scen och körsång.

Måste jag ha ett eget instrument?

Du har möjlighet att hyra stråk- och blåsinstrument från musikskolan. Övriga instrument måste du äga själv. Musikskolan kan ge råd om hur man köper blockflöjt, gitarr, piano eller trummor.

Hur mycket kostar det?

Terminsavgiften för en hel termin är 1 440 kronor. Orkester, Körsång, Sång & scen och Pop/rockband kostar 200 kronor per termin.
Om du väljer en halvterminskurs (8 gånger) är avgiften 720 kronor för ämneskurs och grupp eller ensemble 100 kronor.

Syskonrabatt

Alla syskon måste vara antagna under samma termin med samma räkningsmottagare. En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje (yngsta barnet) är det ingen avgift.

Instrumenthyra

Instrumenthyran är 300 kronor per termin. Terminsavgiften debiteras två gånger per termin med halva beloppet per gång och fakturering sker mot slutet av varje halv termin.

Terminsstart

Höstterminen startar vecka 36. Anmälan ska vara inne senast vecka 36.
Vårterminen startar vecka 3. Anmälan ska vara inne senast vecka 3.
Halvterminskurs startar v. 43 på hösten och vecka 11 på våren.

Uppsägning av plats eller återanmälan

I slutet av varje termin kommer du att få en information om att återanmälan finns att svara på (ja eller nej) i systemet, via e-post eller brev. För de som svarat ja på återanmälan vid terminsslut men ångrat sig gäller:
• Inför vårens kurser är sista uppsägningsdatum den 8 januari.
• Inför höstens kurser är sista uppsägningsdatum den 23 augusti.

Lämnar du uppsägning efter dessa datum blir du betalningsskyldig för kommande termin. Du säger upp platsen via Mina sidor och pågående kurser på "Musikskolor i Österåker" (samma ställe som du anmälde dig).

Redaktör:
Suzanne Persson

Sakkunnig:
Suzanne Persson
Senast uppdaterad:
fredag 10 januari 2020