Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kursutbud A-Ö

Här hittar du alla kurser och kurspaket vi erbjuder.

För att se vilka perioder kurserna ges se vårt schemaPDF.

Kursutbud

Kursnamn

Anmälningskod

Poäng

Affärsjuridik, distans

JURAFF0-DI

100

Affärsjuridik, klassrum, dag

JURAFF0-KD

100

Akutsjukvård, distans

SJUAKU0-DI

200

Akutsjukvård, klassrum, dag

SJUAKU0-KD

200

Engelska 5 klassrum, dag

ENGENG05-KD

100

Engelska 5, distans

ENGENG05-DI

100

Engelska 6, distans

ENGENG06-DI

100

Engelska 6, klassrum, dag

ENGENG06-KD

100

Engelska 6, klassrum, kväll

ENGENG06-KK

100

Engelska 7, distans

ENGENG07-DI

100

Engelska 7, klassrum, kväll

ENGENG07-KK

100

Engelska, grundläggande delkurs 1, klassrum dag

GRNENGA-KD

100

Engelska, grundläggande delkurs 2, klassrum dag

GRNENGB-KD

100

Engelska, grundläggande delkurs 3, distans

GRNENGC-DI

200

Engelska, grundläggande delkurs 3, klassrum dag

GRNENGC-KD

200

Engelska, grundläggande delkurs 4, distans

GRNENGD-DI

200

Engelska, grundläggande delkurs 4, klassrum dag

GRNENGD-KD

200

Entreprenörskap klassrum, dag

ENTENR0-KD

100

Entreprenörskap, distans

ENTENR0-DI

100

Etik och människans livsvillkor, distans

MÄNETI0-DI

100

Etik och människans livsvillkor, klassrum, dag

MÄNETI0-KD

100

Företagsekonomi 1, distans

FÖRFÖR01-DI

100

Företagsekonomi 1, klassrum,dag

FÖRFÖR01-KD

100

Företagsekonomi 2, distans

FÖRFÖR02-DI

100

Företagsekonomi 2, klassrum, dag

FÖRFÖR02-KD

100

Företagsekonomi specialisering, distans

FÖRFÖR00S-DI

100

Företagsekonomi specialisering, klassrum, dag

FÖRFÖR00S-KD

100

Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet

GYAREK

100

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet

GYARSA

100

Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet

GYARVO

100

Historia 1a1, distans

HISHIS01A1-DI

50

Historia 1a1, klassrum, dag

HISHIS01A1-KD

50

Historia 1b, distans

HISHIS01B-DI

100

Historia 1b, klassrum, dag

HISHIS01B-KD

100

Hälsopedagogik, distans

HALHAL0-DI

100

Hälsopedagogik, klassrum, dag

HALHAL0-KD

100

Information och kommunikation 1, distans

INFINF01-DI

100

Information och kommunikation 1, klassrum, dag

INFINF01-KD

100

Ledarskap och organisation, distans

LEDLED0-DI

100

Ledarskap och organisation, klassrum, dag

LEDLED0-KD

100

Marknadsföring, distans

FÖRMAD0-DI

100

Marknadsföring, klassrum, kväll

FÖRMAD0-KK

100

Matematik 1a, distans

MATMAT01A-DI

100

Matematik 1a, klassrum, dag

MATMAT01A-KD

100

Matematik 1b, distans

MATMAT01B-DI

100

Matematik 1b, klassrum, dag

MATMAT01B-KD

100

Matematik 1c, distans

MATMAT01C-DI

100

Matematik 1c, klassrum, dag

MATMAT01C-KD

100

Matematik 2a, distans

MATMAT02A-DI

100

Matematik 2a, klassrum, dag

MATMAT02A-KD

100

Matematik 2a, klassrum, kväll

MATMAT02A-KK

100

Matematik 2b, distans

MATMAT02B-DI

100

Matematik 2b, klassrum, dag

MATMAT02B-KD

100

Matematik 2b, klassrum, kväll

MATMAT02B-KK

100

Matematik 2c, distans

MATMAT02C-DI

100

Matematik 2c, klassrum, dag

MATMAT02C-KD

100

Matematik 2c, klassrum, kväll

MATMAT02C-KK

100

Matematik 3b, distans

MATMAT03B-DI

100

Matematik 3b, klassrum, dag

MATMAT03B-KD

100

Matematik 3c, distans

MATMAT03C-DI

100

Matematik 3c, klassrum, dag

MATMAT03C-KD

100

Matematik 4, distans

MATMAT04-DI

100

Matematik 4, klassrum, dag

MATMAT04-KD

100

Matematik, grundläggande delkurs 1, klassrum dag

GRNMATA-KD

100

Matematik, grundläggande delkurs 2, klassrum dag

GRNMATB-KD

100

Matematik, grundläggande delkurs 3, klassrum dag

GRNMATC-KD

200

Matematik, grundläggande delkurs 4, klassrum dag

GRNMATD-KD

200

Medicin 1, distans

MEDMED01-DI

150

Medicin 1, klassrum, dag

MEDMED01-KD

150

Naturkunskap 1a1, distans

NAKNAK01A1-DI

50

Naturkunskap 1a1, klassrum, dag

NAKNAK01A1-KD

50

Naturkunskap 1b, distans

NAKNAK01B-DI

100

Naturkunskap 1b, klassrum, dag

NAKNAK01B-KD

100

Naturkunskap 2, distans

NAKNAK02-DI

100

Naturkunskap 2, klassrum, dag

NAKNAK02-KD

100

Orienteringskurs Matematik 2, distans

KGYORI11G-DI

50

Orienteringskurs Matematik 2, klassrum, dag

KGYORI11G-KD

50

Orienteringskurs Matematik 3, distans

KGYORI11H-DI

50

Orienteringskurs Matematik 3, klassrum dag

KGYORI11H-KD

50

Orienteringskurs Matematik 3, klassrum kväll

KGYORI11H-KK

50

Orienteringskurs Matematik 4, distans

KGYORI11I-DI

50

Palliativ vård, klassrum, dag

SJULIN0-KD

100

Palliativ vård, distans

SJULIN0-DI

100

Psykiatri 1, distans

PSYPSY01-DI

100

Psykiatri 1, klassrum, dag

PSYPSY01-KD

100

Psykologi 1, distans

PSKPSY01-DI

50

Psykologi 1, klassrum, dag

PSKPSY01-KD

50

Redovisning 2, distans

FÖRRED02-DI

100

Redovisning 2, klassrum, dag

FÖRRED02-KD

100

Religionskunskap 1, distans

RELREL01-DI

50

Religionskunskap 1, klassrum, dag

RELREL01-KD

50

Samhällskunskap 1a1, distans

SAMSAM01A1-DI

50

Samhällskunskap 1a1, klassrum, dag

SAMSAM01A1-KD

50

Samhällskunskap 1b, distans

SAMSAM01B-DI

100

Samhällskunskap 1b, klassrum, dag

SAMSAM01B-KD

100

Samhällskunskap 2, distans

SAMSAM02-DI

100

Samhällskunskap 2, klassrum, dag

SAMSAM02-KD

100

Samhällskunskap, klassrum, dag

GRNSAM2-KD

150

Svenska 1, distans

SVESVE01-DI

100

Svenska 1, klassrum, dag

SVESVE01-KD

100

Svenska 2, distans

SVESVE02-DI

100

Svenska 2, klassrum, dag

SVESVE02-KD

100

Svenska 3, distans

SVESVE03-DI

100

Svenska 3, klassrum, dag

SVESVE03-KD

100

Svenska som andraspråk 1, distans

SVASVA01-DI

100

Svenska som andraspråk 1, klassrum, dag

SVASVA01-KD

100

Svenska som andraspråk 2, distans

SVASVA02-DI

100

Svenska som andraspråk 2, klassrum, dag

SVASVA02-KD

100

Svenska som andraspråk 3, distans

SVASVA03-DI

100

Svenska som andraspråk 3, klassrum, dag

SVASVA03-KD

100

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2, distans

GRNSVAB-DI

200

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2, klassrum dag

GRNSVAB-KD

200

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3, distans

GRNSVAC-DI

200

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3, klassrum dag

GRNSVAC-KD

200

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4, distans

GRNSVAD-DI

200

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4, klassrum dag

GRNSVAD-KD

200

Svenska, grundläggande delkurs 2, klassrum dag

GRNSVEB-KD

200

Svenska, grundläggande delkurs 3, klassrum dag

GRNSVEC-KD

200

Svenska, grundläggande delkurs 4, klassrum dag

GRNSVED-KD

200

Vård och omsorg vid demenssjukdom, distans

GERVÅR0-DI

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom, klassrum, dag

GERVÅR0-KD

100

Vård- och omsorgsarbete 1, distans

VÅRVÅR01-DI

200

Vård- och omsorgsarbete 1, klassrum, dag

VÅRVÅR01-KD

200

Vård- och omsorgsarbete 2, distans

VÅRVÅR02-DI

150

Vård- och omsorgsarbete 2, klassrum, dag

VÅRVÅR02-KD

150

Äldres hälsa och livskvalitet, distans

GERÄLD0-DI

200

Äldres hälsa och livskvalitet, Klassrum, dag

GERÄLD0-KD

200

 

Utbud av kurspaket

Kurspaket

Anmälningskod

Poäng

Ekonomi- och redovisningsassistent:

 

HAERAKD40KÖ

800

Ekonomi- och redovisningsassistent (distans):

HAERADI40KÖ

800

Starta Eget:

HASEGKD20KÖ

400

Starta Eget (distans):

HASEGDI20KÖ

400

Undersköterska bas, klassrum dag:

VOUSKBASAKD45KÖ

950

Undersköterska bas (distans):

VOUSKBASADI45KÖ

950

Undersköterska fördjupning Hälso- och sjukvård:

VOUSKHSVBKD20KÖ

400

Undersköterska fördjupning Hälso- och sjukvård (distans):

VOUSKHSVBDI20KÖ

400

Undersköterska fördjupning Äldreomsorg:

VOUSKÄLDBKD20KÖ

400

Undersköterska fördjupning Äldreomsorg (distans):

VOUSKÄLDBDI20KÖ

400

 

Redaktör:
Sara Schildt

Sakkunnig:
Sara Schildt
Senast uppdaterad:
tisdag 6 mars 2018