Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ansökningsdatum

Det är viktigt att du skickar din ansökan i tid!

Ansökningstider för gymnasiala utbildningar

  • start 6 augusti 2018 - sista ansökningsdatum 10 juni 2018
  • start 10 september 2018 - sista ansökningsdatum 15 juli 2018
  • start 15 oktober 2018- sista ansökningsdatum 23 september2018
  • start 19 november 2018 - sista ansökningsdatum 23 september 2018

Ansökningstider för grundläggande kurser

  • start 6 augusti 2018 - sista ansökningsdatum 15 juli 2018
  • start 10 september 2018 - sista ansökningsdatum 19 augusti 2018
  • start 15 oktober 2018 - sista ansökningsdatum 23 september 2018
  • start 19 november 2018 - sista ansökningsdatum 28 oktober 2018

Ansökningstider för svenska för invandrare (SFI)

Det finns inget sista ansökningsdatum eftersom vi erbjuder kontinuerlig antagning.

Redaktör:
Sara Schildt

Sakkunnig:
Sara Schildt
Senast uppdaterad:
tisdag 3 april 2018