Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolledning & organisation

Rektor

Rektor Annika Weimer har det övergripande ansvaret för all verksamhet på skolan. Det är rektors uppgift och utmaning att leda verksamheten så att de nationella målen och kunskapskraven nås och att eleverna ges förutsättningar till goda resultat. Det är därför av största vikt att arbeta för att personalen har god pedagogisk utbildning, ett medvetet förhållningssätt och att fortbildning ständigt pågår.

Tråsättraskolans ledningsgrupp

Rektor, biträdande rektor och ledare för tre arbetslag bildar skolans ledningsgrupp. Du som förälder kontaktar alltid ditt barns mentor/lärare i första hand. Ledarna för arbetslagen ansvarar för den löpande verksamheten i respektive arbetslag.

Vi är organiserade i tre arbetslag. Elevhälsogruppen och administrationen utgör övergripande enheter.

Rektor
Annika Weimer                                  

Tillförordnad biträdande rektor Mellanstadiet/Fritids
Yvonne Claesson
Tillförordnad biträdande rektor EHG              
Malin Lundin

Ledare för arbetslag mellanstadiet
Michael Egnefors
Ledare för arbetslag högstadiet                         
Sofia Segergren och Christofer Behre

Klassråd

Det är viktigt att eleverna känner delaktighet och har inflytande över arbetet på skolan. I klassråden deltar alla klassens elever. Frågor från klassrådet tar elevrådsrepresentanterna med sig till elevrådet.

Elevråd

Skolan har ett elevråd för mellanstadiet och ett för högstadiet. Elevråden ges möjlighet att påverka utvecklingen på skolan. Även frågor om skolmaten behandlas i rådet.

Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrar som tillsammans med rektor arbetar för att alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Det ger föräldrar möjligheter att påverka frågor som bidrar till skolutveckling.

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
måndag 17 juli 2017