Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Lärande och hälsa påverkar varandra ömsesidigt. Elevhälsogruppens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men också att stödja elevernas utveckling mot målen.

I elevhälsogruppen (EHG) ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Rektor
Annika Weimer

Skolpsykolog
Johan Bergman

Skolsköterska    
Ann-Cathrine Hallonsten

Kurator
Sara Isaksson

Speciallärare                    
Desirée Anderberg
Sofia Hörnstedt
Anette Näsbom

SYV                                   
Maria Nord Johansson

Om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolan är alltid skyldig att utreda orsakerna till svaga studieresultat. Stöd i olika former behövs för de elever som tillfälligt blivit efter i studierna och vilkas studieförutsättningar försvagats på grund av handikapp, sjukdom eller funktionshinder till exempel grava inlärningssvårigheter, depression, ångest eller hälsoproblem. Vid misstanke om behov av stödåtgärder tas kontakt med EHG.

Anpassningar i lärmiljön omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling.

Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Enskild undervisning av speciallärare under mer än två-tre månader är ett exempel på särskilt stöd.

Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Skolans beslut angående särskilt stöd och åtgärdsprogram kan överklagas enligt Skollagen. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare tagit del beslutet. Du kan läsa mer om det på överklagarnämndens hemsida under "mer information".

Vill du veta mer om Tråsättras elevhälsogrupp är du välkommen att besöka vår EDU-hemsida.

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
tisdag 11 juli 2017