Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tråsättraskolan

Tråsättraskolan är en grundskola årskurs 4-9 med profil i Engelska och Musik från och med årskurs 7. Totalt har skolan cirka 430 elever.

Vi har gjort en omfattande investering av elevdatorer, där högstadiets elever har var sin Chromebook. På mellanstadiet har Tråsättraskolan satsat på IPad i klassuppsättningar. Vi ser att IKT-satsningen är en förutsättning för ökad lust till lärande och ökad delaktighet i lärprocessen, inte minst för elever i behov av särskilt stöd. Vi ser också vikten av att vägleda eleverna i kritiskt tänkande i ett samhälle som till stor del handlar om kommunikation och information via webb.

Tråsättraskolans värdegrund

Vår värdegrund bygger på följande ledord som går i varandra:

Kunskap

 • Alla elever ska få möjlighet att utvecklas, oavsett kunskapsnivå
 • Varierande undervisning med större och mindre grupper
 • Vi erbjuder studietid där eleverna kan fördjupa sina kunskaper eller få läxhjälp
 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen för ökad elevaktivitet och kreativitet
 • Satsning på Google Classroom, Matematiklyftet och Läslyftet

Delaktighet

 • Att personal och elever ser alla som en tillgång i arbetet på skolan
 • Aktivt arbete med att utveckla elevråd och klassråd
 • Regelbundna utvärderingar
 • Satsning på inkludering och extra anpassningar i undervisningen

Trygghet

 • Arbete med värdegrund, som genomsyrar skolan
 • Tydliga ordningsregler, som eleverna är med och tar fram
 • Mentor, som en viktig nära vuxen
 • Likabehandlingsgruppen som arbetar förebyggande

Glädje

 • Arbetsmiljögruppen som jobbar för en god stämning och vi-känsla på skolan, bland annat genom schemabrytande aktiviteter som tema FN-dagen och konserter
 • Att anordna roliga tävlingar som till exempel Nobeltävling
 • Youtube-klipp för att visa upp elevarbeten
 • Idrottsengagemang där lärare och elever ordnar och planerar olika idrottsevenemang, till exempel elevledda lektioner på andra skolor, idrottslyftet, OS-tema med mera.

Redan elev eller vårdnadshavare på skolan?

Under "mer information" kan du besöka Tråsättraskolans EDU-hemsida. Där hittar du klassidor, ämnesinformation och annat matnyttigt för dig som redan går på skolan eller är vårdnadshavare.

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
tisdag 11 juli 2017