Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Söraskolans elevhälsogrupp utgörs av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.

Dessutom finns tillgång till talpedagog och skolläkare. Elevhälsogruppen träffas kontinuerligt och erbjuder såväl personal som föräldrar konsultation när det uppstår oro kring elev. Elevhälsogruppen initierar och deltar i utredningar när skolan behöver få ett helhetsperspektiv på en elevs situation. Elevhälsogruppen arbetar regelbundet med elevärenden och genomför uppföljningar kontinuerligt.

Skolan har ett elevhälsoteam där kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare ingår. Dessutom ett trygghetsteam som vi är stolta över. En av våra satsningar är att varje elev ska motionera varje dag, eftersom forskning tydligt visar kopplingen mellan rörelse och studieresultat.

Rektor

Irene Georgellis, 08-540 817 72, irene.georgellis@osteraker.se

Biträdande rektor

Liza Lundgren, 08-540 817 92, liza.lundgren@osteraker.se

Biträdande rektor (föräldraledig)

Linda Rainsson, 08-540 817 69, linda.rainsson@osteraker.se

Specialpedagog F-9

Elisabeth Frank, 08-540 815 05 elisabeth.frank@osteraker.se

Skolpsykolog

Vakant

Skolsköterska år F-3

Malin Borgert 08-540 815 27, malin.borgert@osteraker.se

Skolkurator (finns på skolan onsdagar och torsdagar HT16)

Mathias Liljekvist 08-540 817 76, mathias.liljekvist@osteraker.se

Studie- och yrkesvägledare

Ewa Wikström 08-540 817 74, ewa.wikstrom@osteraker.se

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Helena Melin
Senast uppdaterad:
torsdag 10 augusti 2017