Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolledning & organisation

Skolan är indelad i arbetslag med arbetslagsledare som tillsammans med rektor leder det pedagogiska arbetet.

Arbetslagen F-3 är integrerade med fritidshemmen, vilket innebär att barnen är trygga med samma personal hela skoldagen och att det finns ett nära samarbete mellan skola och fritids.

I år 4-6 samarbetar lärarna genom att undervisa i flera klasser och därmed känner fler lärare eleverna i arbetslaget.

Sjökarbyskolans olika råd

Elevrådet

Elevrådet på Sjökarbyskolan träffas en gång i månaden. Rådet har en elev som är ordförande och en som är sekreterare. Varje klass representeras av två elever. Här har eleverna möjlighet att ta upp frågor som rör deras miljö och skolvardag. Innan varje elevråd har alla klasser ett klassråd.

Klassrådet

På klassrådet diskuterar eleverna olika klass och skolfrågor, så som arbetsmiljö, rastaktiviteter och ämnen som kommer upp på elevrådet. Klassrepresentanterna för sedan klassens talan i elevrådet.

Matråd

Vi har matråd tre gånger per termin. På dessa möten finns två representanter från varje klass, husmor, skolledning och pedagoger.

Skolgårdsrådet

Här tar vi upp frågor och regler kring lekar, fotboll och innebandy. I skolgårdsrådet ingår två pedagoger och representanter från alla klasser.

Sjökarbyrådet

Rådet består av föräldrar som tillsammans med skolans personal arbetar för att alla elever på Sjökarbyskolan ska få en så bra skoldag som möjligt.

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Marie Engström
Senast uppdaterad:
torsdag 20 april 2017