Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Skolan arbetar förebyggande för att eleverna ska nå skolans mål, vilket är elevhälsans uppdrag.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt. Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.

På skolan finns ett elevhälsoteam. I teamet finns:

  • talpedagog
  • speciallärare
  • specialpedagog
  • kurator
  • skolsköterska
  • psykolog
  • rektor

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Skolsköterskan träffar eleverna vid hälsosamtal och hälsoundersökningar. Hon har även en tidsbegränsad öppen mottagning på skolan.

Om eleven är sjuk eller behöver vård ska vårdnadshavaren vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Marie Engström
Senast uppdaterad:
torsdag 20 april 2017