Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Smedby förskolas mål:

  • att vi och barnen har roligt tillsammans
  • att alla barn och deras familjer ska känna sig välkomna och känna trygghet och trivsel 
  • att alla barn blir sedda och får utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga 
  • att barnen har inflytande i sin vardag 
  • att barnen får tillgång till ett rikt och nyanserat språk 
  • att få förståelse för alla människors lika värde
  • att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp

Vår ambition är att ha åldersindelade avdelningar, det innebär att avdelningarnas sätt att arbeta mot målen ser olika ut.

Ledning

Rektor på Smedby förskola är Helen Engberg.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020