Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Penselns språkförskola

Penselns språkförskola tar emot barn i förskoleåldern med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling från hela Österåkers kommun.

Penseln är en pedagogisk verksamhet med hög personaltäthet som följer läroplanen för förskolan och har ett särskilt fokus på språket. En logoped arbetar på språkförskolan och ansvarar för att varje barn får individualiserad språklig behandling. Utifrån ett helhetsperspektiv får barnen hjälp att utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga, såväl som övriga kunskaper och färdigheter.

På Penseln finns det plats för 8 barn och på avdelningen arbetar 3 pedagoger och en logoped, vilket innebär att språkbehandling och förskoleverksamhet vävs samman i ett nära samarbete.

Språkförskolan Penseln delar lokaler och utemiljö med förskolan Färglådan. Detta innebär att barnen på Penseln och Färglådan får goda möjligheter att lära känna varandra.

För antagning till Penseln ska de språkliga svårigheterna inte orsakas av andra funktionshinder till exempel psykisk utvecklingsstörning eller hörselskada, då detta påverkar barnets förmåga att tillgodogöra sig verksamheten.

Vi erbjuder

  • Förskoleverksamhet i liten grupp med hög personaltäthet och anpassad pedagogik.
  • Högfrekvent logopedbehandling individuellt och i grupp (2–3 ggr/vecka) och daglig språkstimulering i verksamheten.
  • Tydlig pedagogik med tecken och bilder (GAKK och TAKK) som stöd för barnets språkutveckling.
  • Möjlighet till integrering med barnen på förskolan Färglådan
  • Tät föräldrakontakt, bland annat genom utvecklingssamtal med uppföljningar av barnets språkliga handlingsplan.
  • Föräldrautbildningar i bland annat tecken som stöd.

Ordinarie barnomsorgstaxa gäller.

Ansökan

En logopedutredning ska vara genomförd innan ansökan kan behandlas.

Ansökning till språkförskolan Penseln görs av barnets föräldrar genom att skicka in blanketten Ansökan till språkförskolan penselnPDF.

Ett logopedutlåtande och en pedagogisk kartläggning från barnets nuvarande förskola ska bifogas till ansökan.

Sista ansökningsdagen till språkförskolan Penseln är den 15 februari årligen.
Sena anmälningar behandlas utifrån platstillgång.

Antagning

Efter ansökningstidens slut sker en observation av varje barn på dess nuvarande förskola. Antagningskonferensen äger rum under april/maj månad och därefter skickas ett platserbjudande ut till de barn som erbjuds en placering. Placeringen påbörjas i augusti samma år.

Platserbjudandet baseras på behovsprövning, inte på kötid.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
måndag 17 december 2018