Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

På Luffarbackens förskola lägger vi stor vikt vid att introducera ditt barn i förskolans grundverksamhet där arbetet med att bygga upp goda relationer är en stor och viktig del. Leken ges stort utrymme, där tränas regler för socialt samspel som turtagning, ömsesidighet och samförstånd.

Vi strävar efter att erbjuda en mångsidig verksamhet där ditt barn stimuleras till att hämta nya kunskaper och känna tillit till sin egen förmåga. Vi värnar om våra rutinsituationer där det viktiga vardagslärandet sker. På Luffarbackens förskola vill vi att ditt barn ska vara delaktigt och ha inflytande över sin vardag. Därför tror vi på att fånga det som dyker upp för stunden när ditt barn intresserat och ställer frågor.

Hos oss erbjuds en miljö där ditt barn kan göra många egna val, materialet finns lättåtkomligt så att ditt barn kan sätta igång aktiviteter själv. Vi arbetar på många olika sätt för att stödja och stärka barns språk. Förutom det viktiga "språket i vardagen" använder vi oss av rim, ramsor, sångpåsar och tecken. Leken är ett annat viktigt redskap när det gäller att utveckla sitt språk. När barn leker är de motiverade att uttrycka sig och kommunicera med andra.

Utevistelsen ger ditt barn rika möjligheter till stimulans, utveckling och lärande inom många olika områden, till exempel matematik, naturvetenskap och teknik.

Ledning

Rektor på Luffarbackens förskola är Mia Kuylenstierna.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020