Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avdelningar

Pedagogerna tar tillvara på ditt barns nyfikenhet och intressen genom att ditt barn får vara delaktigt och ges möjlighet att ha inflytande över sin vardag.

Blå grupp

I den Blå gruppen går de yngsta barnen. Här är barnen 1 – 2,5 år gamla.
Du når gruppen på telefon 08-540 816 11 eller sms till 073 644 37 73

Turkos grupp

I den Turkosa gruppen går barn som är 2 – 3 år gamla. Gruppen samverkar med Gul och Röd grupp.
Du når gruppen på Gulas telefon på telefon 08-540 813 87 eller sms till 073 644 37 77 eller på Rödas telefon 08-540 816 12 eller sms till 073 644 37 79

Gul grupp

I den Gula gruppen går barn som är 3 – 5 år.
Du når gruppen på telefon 08-540 813 87 eller sms till 073 644 37 77

Röd grupp

I den Röda gruppen går barn som är 3 – 5 år.
Du når gruppen på telefon 08-540 816 12 eller sms till 073 644 37 79

Grön grupp

I den Gröna gruppen går de äldsta barnen tillsammans för att få en bra förberedelse inför skolstart.
Du når gruppen på telefon 08-540 813 85 eller sms till 073 644 37 76

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
torsdag 10 oktober 2019