Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

Berga Öppna förskola är en träffpunkt för vuxna och barn mellan 0 och 6 år. Hit kommer föräldrar eller andra ansvariga vuxna tillsammans med sina barn. Ingen föranmälan krävs och du kan komma och gå som du vill under våra öppettider. Verksamheten är avgiftsfri.

På Öppna förskolan träffar du utbildade förskollärare, vi finns till hands om du vill ha råd och stöd kring frågor som rör ditt barn. Du kan också få hjälp med information om resurser och verksamheter som kommunen kan erbjuda dig och din familj.
Alla vi som arbetar på Öppna förskolan har tystnadsplikt.

På Öppna förskolan får ditt barn möjlighet att i leken samspela med andra barn.
Här finns gott om stimulerande lekmaterial och i vårt målarrum kan barnen måla och prova på andra skapande aktiviteter.
Som vuxen får du chans att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra vuxna.

Varje dag har vi sångsamlingar tillsammans med dig och ditt barn, det skapar gemenskap och samhörighet.

Kaffe/te, smörgås och frukt finns att köpa till självkostnadspris. Tallrikar, muggar, haklappar med mera finns att låna.
I micron kan du värma mat till ditt barn eller dig själv.

Öppna förskolans verksamhet formas gemensamt av oss alla. Samspelet mellan barn-vuxna-personal är unikt för Öppna förskolan.

Öppna förskolan vill:

  • erbjuda en positiv och välkomnande miljö där alla känner sig välkomna
  • erbjuda en neutral mötesplats för både barn och vuxna som ett komplement till hemmiljön
  • ge familjer möjlighet att skapa nya kontakter och stärka sitt sociala nätverk
  • ge föräldrar stöd i föräldrarollen
  • erbjuda en pedagogisk gruppverksamhet och väcka barnens leklust och kreativitet genom att erbjuda en stimulerande lekmiljö
  • finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • ge god samhällsservice
  • medverka i kommunens uppsökande och förebyggande verksamhet

"På den öppna förskolan för man över traditioner och byter idéer i en trygg gemenskap. Där får man känna att man duger som man är. Där har styrka och svaghet rätt att blandas, och där finns möjligheterna att testa och pröva olika alternativ både när det gäller aktiviteter och åsikter." /Öppen förskola - en gryta att samlas kring, 1998, Inger Lundström & ADRIMO konsult AB

Styrdokument

Vi arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd för öppen förskola. Råden knyter an till skollagens bestämmelser om den öppna förskolan och utgår från den öppna förskolans särskilda förutsättningar.

Verksamhet på finska

Österåkers kommun är finskt förvaltningsområde. På Öppna förskolan arbetar Måne Ingo Bylund. Hon möter upp dig med intresse för det finska språket och den finska kulturen.

Avoimessa esikoulussa sinulla on mahdollisuus mukavan yhdessäolon merkeissä tavata lapsia ja muita aikuisia.

Tarjoamme sinulle viihtyisän, pedagogisen paikan leikkimiseen. Olemme siellä sinua varten, jos haluat neuvoa ja apua lastasi koskeviin kysymyksiin. Meillä on suomenkielistä palvelua aukiolo aikoina.

Samverkan med BVC

Öppna förskolan samverkar med BVC och tar emot föränmälda grupper för en första introduktion till verksamheten.

Redaktör:
Maja Naumburg

Sakkunnig:
Helen Engberg
Senast uppdaterad:
fredag 30 september 2016