Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som ibland upplever otrygghet i hemmet. Du är kanske orolig för att ramla och bli liggande eller för att bli akut sjuk och inte kunna kalla på hjälp. I så fall kan du ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

Detta är trygghetslarm

Trygghetslarmet består av en larmapparat som sätts på väggen hemma hos dig och en larmklocka som du bär med dig. Larmet kopplas in via din vanliga telefon. Har du telefon via bredband eller mobilt abonnemang får du ett larm med simkortsfunktion. Du bekostar själv simkort och abonnemang.

Trygghetslarm ersätter inte dina ordinarie insatser från hemtjänsten och ska endast användas vid akuta situationer, till exempel om du ramlar och inte kan ta dig upp eller plötsligt blir sjuk.

Det här gäller angående dina nycklar

För att kommunens hemtjänst, som svarar på larmen, ska kunna komma in till dig om du har larmat behöver du lämna nycklar till din bostad och till porten.
Larminstallatören tar emot dina nycklar vid installationen och ser till att de placeras och förvaras i ett säkert nyckelskåp.
Om du byter lås till din bostad är det viktigt att snabbt se till att larminstallatören får de nya nycklarna.

Om du, av någon anledning, inte vill lämna ut nycklar kan inte larmpersonal komma in till dig när du larmar och därmed fungerar inte trygghetslarmet som det är avsett. Om du trots det fortfarande anser att du vill ha trygghetslarm installerat så kan vi, när du larmar, begära låssmed att öppna eventuell port och dörren in till dig. Kostnaden för låssmeden betalas av dig för varje gång. Du får också stå för eventuella merkostnader som till exempel åverkan på dörr eller byte av låskolv.

Så här går det till när du larmar

Du larmar genom att trycka in knappen på larmklockan. Din larmapparat ringer automatiskt upp en larmcentral som är bemannad dygnet runt. När larmpersonalen svarar kan du tala med dem oavsett var i bostaden du befinner dig. Personal från den kommunala hemtjänsten kommer att vara på plats och hjälpa dig inom 45 minuter.

Att tänka på för din säkerhets skull

Provlarma din larmklocka 1-2 gånger i månaden. Tänk på att alltid ha larmklockan på dig när du är i bostaden. Larmklockan är vattentät så ha den på dig även när du duschar eller badar. Meddela oss alltid om du eller dina anhöriga byter telefonnummer.

När du flyttar eller återlämnar larmet

Om du flyttar eller inte längre är i behov av trygghetslarm ska du lämna tillbaka utrustningen. Vid återlämnandet kvitterar du eller dina anhöriga ut nycklarna till din bostad från larminstallatören. För återlämnandet kontakta gärna larminstallatören för bokning av tid. Om du flyttar inom kommunen gör du en anmälan till biståndshandläggaren för ny larminstallation.

Här kan du ansöka om trygghetslarm

Du kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare som du når via kommunens växel 08-540 810 00.

Redaktör:
Elisabet Jensen

Sakkunnig:
Helen Pihl
Senast uppdaterad:
fredag 12 maj 2017