Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Musikskolor

Från och med att du börjar årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år och är folkbokförd i Österåkers kommun har du rätt att ta del av det stora musikundervisningsutbudet som våra fyra musikskolor erbjuder. Vårt mål är att ge eleverna kunskaper i musik och utveckla deras färdigheter så att musiken blir en meningsfull del av deras liv.

De musikskolor som finns att välja på i Österåker:

Du ser kursutbudet och ansöker till de olika musikskolorna via portalen "Musikskolorna i Österåker - Kundval Musik"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och återanmälan till musikskola

Går du i musikskola och fått meddelande om att välja om du vill fortsätta nästa termin eller inte, ska du gå in på vår e-tjänst Kundval Musik och svara ja eller nej för den/de kursen/-er du går på. Det görs via länken: Kundval Musiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • tryck Min Sida
  • logga in med Bank-Id
  • tryck på Min Sida igen.

För ny elev: Tryck på Ansökan och logga in med mobilt bank-id

Avgifter 2019-2020

Det är samma pris oavsett vilken av våra fyra utförare du väljer. Varje elev kan välja max en (1) kurs inom varje kategori och kurserna behöver inte vara inom samma musikskola. Eleven blir fakturerad hela terminsavgiften i början av varje termin.

Kategorier

  • Ämneskurs – individuell kurs (1-4 elever per gång)
  • Grupp – liten grupp (5-12 elevers grupp, till exempel ett rock-/popband, sånggrupp eller orkester)
  • Ensemble – större grupp (13 elever eller flera, till exempel en kör eller större musikal)

Pris per elev och termin från augusti 2019.

  • 1 440 kr per termin för kategori Ämneskurs (1-4 deltagare)
  • 200 kr per termin för kategori grupp (5-12 deltagare)
  • 200 kr per termin för kategori ensemble (fler än 13 deltagare).

Syskonrabatt

Alla syskon måste vara antagna under samma termin med samma räkningsmottagare. En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje (yngsta barnet) är det ingen avgift.

Terminsstart

Höstterminens helterminskurser startar tidigast vecka 36. Nya ansökningar tas emot fram till och med vecka 36. Återanmälan (de som gått tidigare) stängs vecka 34.

Vårterminens helterminskurser startar tidigast vecka 3.

Minst 14 speltillfällen per termin och kurs. Vi tillämpar inte prova på-gång.

Uppsägning av plats eller återanmälan

I slutet av varje termin kommer information (via e-post eller brev, beroende på vilket kontaktsätt du önskat i Kundval Musik) att återanmälan finns att svara på (ja eller nej) i Kundval Musik. 

Ja = Jag vill fortsätta samma kurs i samma musikskola nästa termin.

Nej = Jag vill avsluta denna kurs.

Vill du säga upp platsen under pågående termin (informera) går det att göra via vår etjänst eller via mejl till kffmusikval@osteraker.se. Full avgift debiteras för hela terminen. 


På finska-suomeksi

Redaktör:
kulturochfritid

Sakkunnig:
Pernilla Colbrand
Senast uppdaterad:
måndag 20 januari 2020