Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt lag har ett ansvar att erbjuda individuellt stöd till dig som är under 20 år och som av olika anledningar inte går ett nationellt program på gymnasiet.

Vem ingår i aktivitetsansvaret?

Aktivitetsansvaret gäller folkbokförda ungdomar från 16 år fram till dagen de fyller 20 år som:

 • har gått ut grundskolan eller grundsärskolan, eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt
 • aldrig har påbörjat eller har hoppat av gymnasiet
 • har läst klart ett nationellt program på gymnasiet, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, men utan att uppnå en gymnasie- eller yrkesexamen. (Du kan ha ett studiebevis, men för att din utbildning ska vara fullföljd måste du ha ett examensbevis.)

Unga i Centrum

Inom projektet Unga i Centrum finns vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret.

Hos oss kan du bland annat få hjälp och stöd med:

 • studie- och yrkesvägledning
 • ansökningar till introduktionsprogram, gymnasieskola eller vuxenutbildning
 • att hitta praktikplats
 • att plugga
 • att skapa struktur i vardagen
 • kontakt med myndigheter eller andra
 • att hitta en fritidssysselsättning som passar dig
 • att söka jobb
 • att jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden
 • eller kanske något helt annat

Vi som arbetar med aktivitetsansvaret jobbar uppsökande. Det betyder att vi tar kontakt med dig som inte är inskriven på ett nationellt gymnasieprogram för att fråga om din nuvarande sysselsättning och för att berätta vad vi kan hjälpa till med. Detta gör vi genom att skicka brev hem till dig, ringa eller skicka sms till dig eller dina föräldrar. Får vi inget svar åker vi till slut och knackar på hemma hos de ungdomar vi inte får tag på. Det gör vi för att det är så viktigt att alla unga får veta vilken hjälp de har rätt att få. Om du exempelvis har jobb eller om det av någon annan anledning inte passar dig ha kontakt med oss just nu, är det givetvis helt okej. Då hör vi av oss om sex månader igen för att höra om läget ser annorlunda ut. Du eller dina föräldrar kan självklart också ta första steget till en kontakt med oss.

Några steg på vägen

När vi har kommit i kontakt med varandra bokar vi en tid för ett första möte för att se vad vi kan hjälpa till med. Du får självklart bjuda med en förälder eller någon annan person som är viktig för dig om du vill. Tillsammans kartlägger vi din situation och ritar upp möjliga vägar framåt.

Vi tar din framtid på allvar och arbetar alltid för att skapa goda kontakter och samarbeten med myndigheter, verksamheter och personer som kan hjälpa dig på olika sätt. Vad du än vill, och även om du inte vet vad du vill, så är du alltid välkommen till oss!

Läs mer i reportaget om unga som deltagit i det kommunala aktivitetsansvaret.

 

Logotyp för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

Projekt för utveckling

Utvecklingsprojektet Unga i Centrum finansieras med projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syftet med projektet är att utöka och utveckla kommunens arbete med aktivitetsansvaret för att kunna nå och erbjuda snabbare hjälp och större utbud av insatser till de unga som omfattas av ansvaret.

Nu har Österåkers kommun fått förnyat bidrag för projektet, för att under 2019 fortsätta arbetet med att skapa bättre förutsättningar för unga som varken arbetar eller studerar att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Projektets syfte är att bygga vidare på 2018 års projekt men med ökat fokus på hälsofrämjande faktorer och fysisk friskvård för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar.

Läs mer i nyheten om statsbidraget för "Unga i centrum 3.0".

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 25 september 2019