Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasieskola

Österåkers kommun har som vision att bli länets bästa skolkommun. Här finns två gymnasieskolor och ett brett utbud av program och inriktningar.

Gymnasieskolor

I Österåkers kommun finns det två gymnasieskolor; en kommunal och en fristående. Du som har avslutat din grundskoleutbildning kan börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller tjugo.

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen förbereder eleven för att gå direkt ut i yrkeslivet genom att ge en yrkesexamen.

Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. I första hand anordnas icke sökbara introduktionsprogram vid kommunens egen gymnasieskola. Endast om hemkommunen bedömer att det finns särskilda skäl kan överenskommelse om mottagande träffas med annan huvudman. Den nu gällande läroplanen infördes 2011 och kallas GY2011.

Välja eller byta skola

Alla elever som bor i Stockholms län kan fritt ansöka till alla gymnasieprogram på alla gymnasieskolor i länet. I årskurs nio ska du få information om gymnasievalet av din studie- och yrkesvägledare.

Ekonomi

Det finns möjligheter till ekonomiskt stöd under tiden du studerar. Upp till 20 års ålder får du som studerar heltid studiehjälp. Från 20 års ålder kan du få studiemedel, även för studier på gymnasium. Du kan också ha rätt till stöd till boende och resor. Rätt till studiehjälp, studiemedel, stöd för boende och stöd till resor är under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Försäkringar

Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. En länk till sidan försäkringar finns under rubriken Mer information.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
måndag 24 juni 2019