Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolval 2020

Skolvalet är för dig som har barn folkbokförda i Österåkers kommun och som ska börja i förskoleklass eller årskurs 4 samt årskurs 7 i en skola utan automatisk överflyttning till annan skola läsåret 2020–2021. Skolvalet är öppet under perioden 4–17 november 2019.

Skolvalet är viktigt

Det är viktigt att göra skolvalet eftersom det inte finns någon automatisk rätt till plats i en kommunal skola kopplad till hemadressen. Genom att delta i skolvalet ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar.

Skolval till förskoleklass

Barn som är födda 2014 och inte redan går i en förskoleklass erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen 2020. Förskoleklass omfattar cirka tre timmars verksamhet per dag. Verksamheten är kostnadsfri och är en viktig förberedelse inför skolstart, det är skolplikt på förskoleklass. Tider för öppna hus.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om barnet har behov av omsorg på eftermiddagen eller innan skoldagens början, ansöker du om detta när skolplaceringen är klar. Du kan göra en ansökan under våren 2020. Alla som har omsorgsbehov får en plats på skolans fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd. Du behöver inte ansöka om fritidshem innan skolvalet genomförs. Första möjliga placeringsdag på fritids är den 1 augusti 2020. Läs mer under sidan Fritidshem i vänstermenyn.

Förskoleplacering för barn födda 2014

Alla placeringar på förskola och familjedaghem avslutas av utbildningsförvaltningen till den 31 juli 2020. Vill du säga upp din plats tidigare gör du det via kundvalssidan eller blanketten "Uppsägning av förskole- eller familjedaghemsplats" under E-tjänster och blanketter. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Vill du att ditt barn ska fortsätta på förskolan som sexåring så kan du läsa mer om det under Förskoleklass och grundskola.

Skolval till årskurs 4

Endast elever i årskurs 3 i Bergsättraskolan och Åkerstorpsskolan behöver göra skolval till årskurs 4. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola. Tider för öppna hus.

Skolval till årskurs 7

Endast elever i årskurs 6 i Österskärsskolan, Sjökarbyskolan, Roslags-Kulla, Margretelundsskolan och Solbackens Montessoriskola behöver göra skolval till årskurs 7. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.
Tider för öppna hus.

Så gör du skolvalet

Den 4-17 november loggar du in med e-legitimation via e-tjänsten skolval för att ansöka till de kommunala skolorna. Ansökningsdatum inom perioden för skolvalet påverkar inte placering.

För elever med skyddad identitet görs ansökan via blankett.
Kontakta servicecenter@osteraker.se.

Valbara skolor i skolvalet.

På webben så kan du söka till alla kommunala skolor i Österåker, Vetenskapliga skolan och Rydbo friskola. Vill du ansöka till Akers friskola, Fredsborgskolan, Solbackens montessoriskola och Helleborus resursskola så gör du det direkt till aktuell skola via deras respektive ansökningssidor. Friskolorna har egna köer med olika antagningskriterier.

Gör skolvalet på webben

Båda vårdnadshavarna ska logga in på sin kundvalssida i e-tjänsten och göra skolvalet. Den första vårdnadshavaren som loggar in gör skolvalet och den andre bekräftar det. För att göra skolvalet behöver du någon sorts Bank-ID. Kontakta din bank om du saknar ett eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har möjlighet att använda Bank-ID är du välkommen att göra skolvalet hos servicenter i Alceahuset via en så kallad ombudsinloggning. servicecenter@osteraker.se

Se resultatet

Resultatet av skolvalet presenteras via e-post och finns på din kundvalssida så snart placeringsarbetet är klart.

Logga in på kundvalssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Placering

Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Det innebär dock inte att en elev har rätt att få en placering i den skola som ligger allra närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än platser till viss skolenhet behöver kommunen göra ett urval. Kommunen utgår då från den relativa närhetsprincipen.

Relativa närhetsprincipen

Den relativa närhetsprincipen innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och en alternativ skola (närmaste kommunala skola med plats). Med skolväg avses avstånd mellan barnets folkbokföringsadress och skola på gång- eller cykelvägar. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. Om en elev inte får plats i önskad skola erbjuder kommunen plats i den alternativa skolan (närmaste kommunala skola med plats).

Friskolorna har egna kösystem. Kontakta respektive friskola för mer information.

Välja eller byta utanför skolvalet

Om du vill söka eller byta skola efter att skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Byta eller söka skola. Ansökningar om byte för höstterminen 2020 kommer att hanteras i mars 2020 och först därefter kan du få besked om ett eventuellt byte. Om plats inte kan beviljas vid detta tillfälle ligger din ansökan kvar och kommer att hanteras senare under våren.

Vill du avsluta din fritidshemsplats så säger du upp den via din kundvalssida eller via blankett. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid och att båda vårdnadshavarna ska säga upp platsen. Gå till din kundvalssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts

I Österåkers kommun har du rätt att ansöka om skolskjuts för ditt barn från och med förskoleklass.

Skolskjuts med upphandlad taxi eller skolbuss beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Om du inte redan har ett gällande beslut för skolskjuts för det innevarande läsåret så ansöker du om detta. Har eleven flyttat eller bytt skola behöver du göra en ny ansökan utifrån de nya förutsättningarna.

Läs mer om skolskjuts.

Frågor och svar om skolvalet

På finska-suomeksi

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
fredag 1 november 2019