Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolval 2019

Skolvalet är för dig som har barn folkbokförda i Österåkers kommun och som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 i en skola utan automatisk överflyttning till annan skola läsåret 2019–2020. Skolvalet var öppet under perioden 5–18 november 2018.

Skolvalet är viktigt

Det är viktigt att göra skolvalet eftersom det inte finns någon automatisk rätt till plats i en kommunal skola kopplad till hemadressen (skolområden). Genom att delta i skolvalet ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar.

Skolval till förskoleklass

Barn som är födda 2013 och inte redan går i en förskoleklass erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen 2019. Förskoleklass omfattar cirka tre timmars verksamhet per dag. Verksamheten är kostnadsfri och är en viktig förberedelse inför skolstart, det är skolplikt på förskoleklass.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om barnet har behov av omsorg på eftermiddagen eller innan skoldagens början, ansöker du om detta i e-tjänsten för skolval samtidigt som du väljer skola. Om du blir beviljad fritidshemsplats erbjuds du plats i den skola som barnet blir placerat i. Verksamheten är avgiftsbelagd. Du behöver inte ansöka om fritidshem innan skolvalet genomförs, och du kan alltid ansöka om fritidshem i efterhand. Första möjliga placeringsdag på fritids är den 1 augusti 2019. Läs mer under sidan Fritidshem i vänstermenyn.

Förskoleplacering för barn födda 2013

Alla placeringar på förskola och familjedaghem avslutas av utbildningsförvaltningen till den 31 juli 2019. Vill man säga upp sin plats tidigare behöver man göra det själv via sin kundvalssida eller genom avsedd blankett under E-tjänster och blanketter. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Vill man fortsätta på förskolan som sexåring så kan du läsa mer om det under Förskoleklass och grundskola.

Skolval till årskurs 4

Endast elever i årskurs 3 i Bergsättraskolan och Åkerstorpsskolan behöver göra skolval till årskurs 4. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Skolval till årskurs 7

Endast elever i årskurs 6 i Rydbo skola, Österskärsskolan, Sjökarbyskolan, Roslags-Kulla, Margretelundsskolan, behöver göra skolval till årskurs 7. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Så gör du skolvalet

Den 5-18 november loggar du in med e-legitimation via e-tjänsten skolval för att ansöka till de kommunala skolorna. Ansökningsdatum inom perioden för skolvalet påverkar inte placering.

Inloggning till skolvaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elever med skyddad identitet gör ansökan via blankett. De kan inte delta i det digitala skolvalet på nätet. Kontakta kundval@osteraker.se.

Valbara skolor i skolvalet.

På webben så kan man söka till alla kommunala skolor i Österåker, Vetenskapliga skolan och Rydbo friskola. Vill du ansöka till Akers friskola, Fredsborgskolan, Solbackens montessoriskola och Helleborus resursskola så gör du det direkt till dem. Via deras respektive ansökningssidor. Friskolorna har egna köer och de har olika antagningskriterier.

Gör skolvalet på webben

Båda vårdnadshavarna behöver logga in på sin kundvalssida i e-tjänsten och göra skolvalet. Den första vårdnadshavaren som loggar in gör skolvalet och den andre bekräftar det. För att göra skolvalet behöver du någon sorts Bank-ID. Kontakta din bank om du saknar ett eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har möjlighet att använda Bank-ID kan du boka tid och komma till utbildningsförvaltningen i Alceahuset. Du får då hjälp med en så kallad ombudsinloggning, vilket innebär att vi loggar in tillsammans med dig i e-tjänsten för skolval.
Kontakta kundval för att boka en tid: kundval@osteraker.se

Se resultatet

Resultatet av skolvalet finns på din kundvalssida under dagen den 5 december.

Logga in på kundvalssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Placering

Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Det innebär dock inte att en elev har rätt att få en placering i den skola som ligger allra närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än platser till viss skolenhet, behöver kommunen göra ett urval. Kommunen utgår då från den relativa närhetsprincipen.

Relativa närhetsprincipen

Den relativa närhetsprincipen innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och en alternativ skola (närmaste kommunala skola med plats). Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. Om en elev inte får plats i önskad skola erbjuder kommunen plats i en kommunal skola som ligger så nära hemmet som möjligt.

Friskolorna har egna kösystem. Kontakta respektive friskola för mer information.

Välja eller byta utanför skolvalet

Om du vill söka eller byta skola efter att skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Byta eller söka skola. Ansökningar om byte för höstterminen 2019 kommer att hanteras den 15 januari och först därefter kan du få besked om ett eventuellt byte. Om plats inte kan beviljas vid detta tillfälle ligger din ansökan kvar och kommer att hanteras vid nästa avstämningstillfälle.

Vill du avsluta din fritidshemsplats så måste du säga upp den via din kundvalssida eller via blankett. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid och att båda vårdnadshavarna ska säga upp platsen. Gå till din kundvalssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts

I Österåkers kommun har du rätt att ansöka om skolskjuts för ditt barn från och med förskoleklass. Om du inte redan har ett gällande beslut för skolskjuts måste du ansöka om detta. Har eleven flyttat eller bytt skola behöver du göra en ny ansökan utifrån de nya förutsättningarna. Läs mer om skolskjuts.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 30 januari 2019