Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolval 2017

Placeringsarbetet är klart för valet till förskoleklass och till åk 7. Beskedet om placering i skolvalet till kommande elever i förskoleklass skickades ut via e-post den 11 januari 2017. Besked om placering i valet till årskurs 7 presenterades måndag den 24 april.

Vid frågor om placering mejla: produktionsforvaltningen@osteraker.se 
De återkommer till dig så snart de kan.

Skolvalet är för dig som har barn folkbokförda i Österåkers kommun och som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 i en skola utan naturlig fortsättning. Ditt skolval gör du den 7-20 november 2016. Elever med skyddad identitet gör ansökan via blankett, de kan inte delta i det digitala skolvalet på nätet.

Det är viktigt att göra skolvalet eftersom det inte finns någon automatisk rätt till plats i en kommunal skola kopplad till hemadressen (skolområden). Genom att delta i skolvalet ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar.

Skolval till förskoleklass

Barn som är födda 2011 och inte redan går i en förskoleklass erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen 2017. Förskoleklass omfattar cirka tre timmars verksamhet per dag. Verksamheten är kostnadsfri och är en viktig förberedelse inför skolstart, men är inte obligatorisk. Akers friskola och Fredsborgskolan är inte med i skolvalet på webben till förskoleklass. Dit söker man på deras egna blankett.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om barnet har behov av omsorg på eftermiddagen eller innan skoldagens början, ansöker du om detta i e-tjänsten för skolval samtidigt som du väljer skola. Om du blir beviljad fritidshemsplats erbjuds du plats i den skola som barnet blir placerat i. Verksamheten är avgiftsbelagd. Du behöver inte ansöka om fritidshem innan skolvalet genomförs, och du kan alltid ansöka om fritidshem i efterhand. Första möjliga placeringsdag på fritids är den 1 augusti 2017. Läs mer under sidan Fritidshem i vänstermenyn.

Förskoleplacering för barn födda 2011

Alla placeringar på förskola och familjedaghem avslutas av skolförvaltningen till den 31 juli 2017. Vill man säga upp sin plats tidigare behöver man göra det själv via sin kundvalssida eller genom avsedd blankett under Förskola-Ansök eller säg upp plats i vänstermenyn. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Vill man fortsätta på förskolan som sexåring så kan du läsa mer om det under Förskoleklass och grundskola.

Skolval till årskurs 7

Endast elever i årskurs 6 i Rydbo skola, Österskärsskolan, Sjökarbyskolan, Roslags-Kulla, Solbacken och Margretelundsskolan behöver göra skolval till årskurs 7. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola. Akers friskola och Fredsborgskolan är inte med i skolvalet på webben. Dit söker man på deras egna blanketter.

Så gör du skolvalet

Den 7-20 november loggar du in med e-legitimation via e-tjänsten skolval för att ansöka till de kommunala skolorna samt till vissa fristående skolor inom kommunen. Ansökningsdatum inom perioden för skolvalet påverkar inte placering.

De fristående skolorna har egna kösystem som du måste registrera dig i även om du har valt dem i e-tjänsten för skolvalet. Kontakta respektive friskola för mer information. Vill du söka till en skola i en annan kommun tar du själv kontakt med den skola du är intresserad av.

Gör skolvalet på webben

Båda vårdnadshavarna behöver logga in på sin kundvalssida i e-tjänsten och göra skolvalet. Den första vårdnadshavaren som loggar in gör skolvalet och den andre bekräftar det. För att göra skolvalet behöver du någon sorts Bank-ID. Kontakta din bank om du saknar ett eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har möjlighet att använda Bank-ID kan du boka tid och komma till Skolförvaltningen i Alceahuset. Du får då hjälp med en så kallad ombudsinloggning, vilket innebär att vi loggar in tillsammans med dig i e-tjänsten för skolval. Kontakta kundval för att boka en tid: kundval@osteraker.se.

Se resultatet

Resultatet av skolvalet presenteras så snart vi är klara på din kundvalssida.

Placering

Regler för placering på kommunala och fristående skolor skiljer sig åt. Oavsett skolform är det alltid rektorn som ansvarar för antagande av elever på sin skola.

För kommunala skolor gäller att eleven placeras i den skola som vårdnadshavaren önskar. Vid skolplacering får kommunen bara frångå vårdnadshavarens önskemål i följande fall:

  • när placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts
  • när placeringen medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen
  • när det bedöms som nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero

Beslut utifrån de två sistnämnda kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd. Om vårdnadshavarnas val inte tillgodoses placerar kommunen eleven vid närmaste kommunala skola som har plats.

Friskolorna har egna kösystem. Kontakta respektive friskola för mer information.

Välja eller byta utanför skolvalet

Om du inte tillhör målgrupperna ovan men ändå vill söka eller byta skola, kan du läsa mer om det på sidan Söka eller byta skola i vänstermenyn.

Elever i årskurs 3 i Åkerstorps- och Bergsättraskolan

För elever som går i en skola utan fortsättning efter årskurs 3, sker en automatisk klassuppflyttning till närliggande skola med årskurs 4-9. Åkerstorps årskurs 3 flyttas upp till Solskiftets årskurs 4 och Bergsättras årskurs 3 flyttas upp till Tråsättras årskurs 4 till höstterminen 2017. Finns önskan om annan skola ansöker du om det på avsedd blankett.

De barn som har en fritidshemsplacering kommer att överflyttas till fritidshemmet på den nya skolan. Ingen fritidshemsplacering avslutas automatiskt.

Vill man avsluta sin fritidshemsplats så måste man säga upp den via sin kundvalssida eller via blankett under Fritidshem i vänstermenyn. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid och att båda vårdnadshavarna ska säga upp platsen.

Skolskjuts

I Österåkers kommun har du rätt att ansöka om skolskjuts för ditt barn från och med årskurs 1. Om du tror att ditt barn behöver skolskjuts i första klass, bör du redan nu inför förskoleklassvalet, ta reda på vilka regler som gäller för den skola du vill välja. Om du inte redan har ett gällande beslut för skolskjuts måste du ansöka om detta. Har eleven flyttat eller bytt skola behöver du göra en ny ansökan utifrån de nya förutsättningarna.

Öppna hus, Informationsmöten

Bergsättraskolan, tisdag 25 oktober 18-19 blivande åk F
Rydboskolan, tisdag 25 oktober 18.30 blivande åk F
Rydbo friskola tisdag 25 oktober 18-19 blivande år F
Margretelundsskolan, tisdag 25 oktober 19-20 blivande åk F
Söraskolan, onsdag 26 oktober 18.30 blivande åk F och 7
Sjökarbyskolan, onsdag 26 oktober 18.30 blivande åk F
Ljusterö skola, onsdag 26 oktober 18.30-19:30 blivande åk F och 7
Solbackens montessoriskola, torsdag 27 oktober 17-19 blivande åk F
Åkerstorpsskolan, torsdag 27 oktober 18.00 blivande åk F
Roslags-Kulla skola måndag 31 oktober 18-19 blivande åk F
Solskiftesskolan, onsdag 9 november 17.30 för blivande åk 4
Solskiftesskolan, onsdag 9 november 18.30 för blivande åk 7
Skärgårdsstadsskolan, onsdag 16 november 18–19 för blivande åk F
Tråsättraskolan, inget öppet hus
Österskärsskolan, inget öppet hus

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
tisdag 25 april 2017