Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Särskilt stöd

Om ditt barn har behov av särskilt stöd har skolan ansvar för att erbjuda rätt hjälp.

Särskilda behov

Skolan har ett ansvar att alla elever ska nå skolans kunskapskrav. Om ditt barn har större behov än andra har skolan ett ansvar att tillgodose de behoven. Det gäller oavsett om det beror på sjukdom, funktionsnedsättning eller andra behov. Om du känner att ditt barn inte får det stöd barnet behöver ska du ta kontakt med barnets skola.

Särskilt stöd

Om det finns risk för att en elev inte når kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen har rektorn på varje skola ansvar att först utreda behoven, sätta upp ett åtgärdsprogram och sedan se till att rätt insatser utförs.

Utredning

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att en utredning om särskilt stöd görs om det framkommer att det finns risk för att en elev inte når upp till kunskapskraven. Utredningen ska klargöra huruvida behov av särskilt stöd finns eller inte. Elevhälsan ska vara med under utredningen, annat än i undantagsfall.

Åtgärdsprogram

Skolan ska upprätta ett åtgärdsprogram om eleven har behov av särskilt stöd. Det ska i den stå vad eleven har för behov och åtgärder som ska sättas in för att ge eleven stöd.

Insatser

Insatserna är de förändringar som görs för elevens skolgång för att eleven ska kunna nå upp till målen. Dessa ska framgå av åtgärdsprogrammet och ska utformas för den elev det gäller och kan därför variera.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd

För elever som har svåra funktionsnedsättningar kan skolorna söka extra stöd från kommunen. Även om skolorna inte får extra resurser har skolan ansvar för att eleverna får det stöd de har behov av.

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Staffan Erlandsson
Senast uppdaterad:
måndag 9 juli 2018