Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Särskilt stöd

Österåkers kommun arbetar för att skapa en inkluderande skola där alla elever ska få lika möjligheter att nå inte bara kunskapsmålen, utan sin fulla potential. Om ditt barn har behov av särskilt stöd kan skolan erbjuda hjälp. Som komplement finns i kommunen den fristående Helleborusskolan och en nystartad kommunal resursskola för elever i behov av särskilt stöd

Särskilda behov

Skolan har ett ansvar att alla elever ska nå skolans kunskapskrav. Om ditt barn har större behov än andra har skolan ett ansvar att tillgodose de behoven. Det gäller oavsett om det beror på sjukdom, funktionsnedsättning eller andra behov. Om du känner att ditt barn inte får det stöd barnet behöver ska du ta kontakt med barnets skola.

Särskilt stöd

Om det finns risk för att en elev inte når kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen har rektorn på varje skola ansvar att först utreda behoven, sätta upp ett åtgärdsprogram och sedan se till att rätt insatser utförs.

Utredning

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att en utredning om särskilt stöd görs om det framkommer att det finns risk för att en elev inte når upp till kunskapskraven. Utredningen ska klargöra huruvida behov av särskilt stöd finns eller inte. Elevhälsan ska vara med under utredningen, annat än i undantagsfall.

Åtgärdsprogram

Skolan ska upprätta ett åtgärdsprogram om eleven har behov av särskilt stöd. Det ska i den stå vad eleven har för behov och åtgärder som ska sättas in för att ge eleven stöd.

Insatser

Insatserna är de förändringar som görs för elevens skolgång för att eleven ska kunna nå upp till målen. Dessa ska framgå av åtgärdsprogrammet och ska utformas för den elev det gäller och kan därför variera.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd

För elever som har svåra funktionsnedsättningar kan skolorna söka extra stöd från kommunen. Även om skolorna inte får extra resurser har skolan ansvar för att eleverna får det stöd de har behov av.

Lika möjligheter

Österåkers kommun arbetar för att skapa en inkluderande skola där alla elever ska få lika möjligheter att nå inte bara kunskapsmålen, utan sin fulla potential. Det gör vi bland annat genom att satsa på kompetensutveckling av skolpersonalen och modernisering av skollokalerna. Från och med år 2017 får landets kommuner återigen erbjuda resursskolor för elever med behov av särskilt stöd. Hösten 2017 startade Helleborusskolan i kommunen och hösten 2018 startas en kommunal resursskola upp i Österåker.

Helleborusskolan

Hösten 2017 startade Helleborusskolan i Österåker. Helleborusskolan är en fristående resursskola för elever inom autismspektrumet samt andra funktionsvariationer, med små klasser och hög personaltäthet. Skolan erbjuder en anpassad skolmiljö från förskoleklass till årskurs 9, samt fritidsverksamhet för elever till och med årskurs 6.

Helleborusskolan ligger på Luffarbacken 5, i tidigare IT-gymnasiets lokaler. För att få plats på Helleborusskolan gör vårdnadshavare en ansökan direkt till Helleborusskolan. Läs mer på helleborusskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal resursskola

Hösten 2018 startar Österåkers kommun upp en helt ny resursskola för elever med behov av särskilt stöd. Den nya resursskolan erbjuder en anpassad lärmiljö med små grupper och hög personaltäthet när barnets ordinarie skola inte räcker till. Under tiden som eleven går på resursskolan får hemskolan hjälp att anpassa sin verksamhet för att eleven ska kunna komma tillbaka till sin vanliga miljö så snart som möjligt. Det kan handla om alltifrån ett par månader till ett läsår beroende på elevens behov.

Den nya resursskolan har startat i tillfälliga lokaler på Bergavägen i Åkersberga, där Korallens friskola tidigare hade sin verksamhet. Ansökan om plats på resursskolan görs av rektorn på elevens hemskola, efter dialog med elev och vårdnadshavare. Kommunens verksamhetschef för utbildning och elevhälsochef beslutar sedan om eleven ska tas emot på resursskolan eller om det finns andra alternativ som bättre kan stötta eleven.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Anki Wallerå
Senast uppdaterad:
torsdag 3 oktober 2019