Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lov och ledigheter

Elever i grundskolan har obligatorisk närvaro. Det beror på skolplikten, som är fastslagen enligt lag. Den som behöver vara ledig kan ansöka om detta till skolan. Frånvaro registreras av skolan och skolan har skyldighet att samma dag meddela elevens vårdnadshavare om frånvaron.

Läsårstiderna gäller alla kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass, samt den avgiftsfria allmänna förskolan för barn i åldern 3-5 år.

Observera: Nedanstående tider anger perioder för skoldagar då undervisning bedrivs för eleverna. Tiderna är gemensamma för elever vid samtliga kommunala grundskolor. Under dessa skoldagar ges eleverna den lagstadgade garanterade undervisningstiden.

Skolenheter kan besluta om att förlägga upprop och/eller avslutning vid annan tid exempelvis på kvällstid eller på en av de anslutande dagarna. Skolan ansvarar då för att information om detta når alla elever och vårdnadshavare i god tid. Nedanstående terminstider utgör beslutsunderlag vid beslut om skolskjuts för elever vid kommunala skolor.

Höstterminen 2017

 • Måndag den 21 augusti: Första skoldag
 • Torsdag den 21 december: Terminens sista skoldag

Under höstterminen 2017 är eleverna lediga:

 • Vecka 44 (30 oktober-3 november): Höstlov

Vårterminen 2018

 • Onsdag den 10 januari: Terminens första skoldag
 • Onsdag den 13 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2018 är eleverna lediga:

 • Vecka 9 (26 februari - 2 mars): Sportlov
 • Vecka 14 (3 april - 6 april): Påsklov
 • Tisdag 1 maj:
 • Måndag 30 april: Klämdag
 • Fredag 11 maj: Klämdag
 • Onsdag 23 maj: Studiedag för alla kommunala skolor

Höstterminen 2018

 • Onsdag den 22 augusti: Första skoldag
 • Fredag den 21 december: Terminens sista skoldag

Under höstterminen 2018 är eleverna lediga:

 • Vecka 44 (29 oktober - 2 november): Höstlov

Vårterminen 2019

 • Onsdag den 9 januari: Terminens första skoldag
 • Onsdag den 12 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2019 är eleverna lediga:

 • Vecka 9 (25 februari - 1 mars): Sportlov
 • Vecka 16 (15 april - 18 april): Påsklov
 • Onsdag 1 maj
 • Fredag 31 maj: Klämdag
 • Fredag 7 juni: Klämdag

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
tisdag 24 oktober 2017