Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

Österåkers kommun arbetar aktivt med att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av statistik gällande till exempel betygsresultat och personalens utbildning.

Med målen i sikte – ny uppföljningsmodell

Sedan 2017 har Österåkers kommun en ny uppföljningsmodell, ”Med målen i sikte”, för att mäta och öka kvaliteten i förskolor och skolor. Modellen bygger framförallt på enkätundersökningar riktade mot brukarna av verksamheten, det vill säga barnen och eleverna. Detta kompletteras med enkäter till personal och med olika nyckeltal.

På förskolan svarar barn i åldrarna 3–5 år och deras vårdnadshavare tillsammans på en enkät och i skolan svarar alla elever i årskurs F-9 på en enkät. Frågorna i enkäterna fokuserar på trygghet, delaktighet och lärande i förskola och skola och utgår från läroplanerna Lgr11 för skolan och Lpfö98/16 för förskolan.

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet är läraren, förskoleläraren och ledningen särskilt viktiga för att förskolan och skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Därför får även pedagogerna i förskolan, undervisande lärare i skolan samt förskolechefer och rektorer besvara en enkät om kompetens, samarbete, trivsel och ledning.

Tills vidare finns resultat från föregående års (2016) brukarundersökning men dessa kommer att ersättas med resultat från den nya modellen under senare delen av 2017.

Stöd för utveckling i förskola och skola

Pedagogcentrum arbetar med stöd och utveckling i förskola och skola inom kommunen. Insatserna vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna. Här finns till exempel stöd för tekniska hjälpmedel i skolan och förskolan och specialpedagogiskt stöd i både skola och förskola.

Pedagogcentrum har också ett kursutbud och arbetar nära verksamheterna i skräddarsydda fortbildningsupplägg. Ett exempel är utbildningar inom neuropsykiatriska funktionsvariationer och ett annat den lokala utbildning av barnskötare till förskollärare som anordnas i samverkan med Uppsala Universitet.

Metodverkstan och Labbverkstan, som är två verksamheter inom Pedagogcentrum, tar emot barngrupper när det gäller olika estetiska uttrycksätt i förskolan och programmering från förskoleålder upp till högstadiet.

Besök Pedagogcentrums webbplats.

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
fredag 27 oktober 2017