Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass och grundskola

Österåkers kommun har som vision att bli länets bästa skolkommun. Här finns ett brett utbud av förskoleklasser och grundskolor. Det finns skolor både i kommunal och i fristående regi och skolor som har olika inriktningar. Du kan själv välja vilken skola ditt barn ska gå i.

Förskoleklass

Från och med 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att skolplikten normalt börjar att fullgöras i förskoleklassen redan när barnet är sex år. Skollagens regler om närvaro och ledighet gäller därför även i förskoleklassen.

Om det finns särskilda skäl kan barnet få uppskjuten skolplikt ett år och då gå kvar i förskolan. Vårdnadshavarna måste i så fall ansöka om uppskjuten skolplikt hos hemkommunen.

Förskoleklass är till för barn som ännu inte har börjat i grundskolan eller grundsärskolan. Ditt barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass är ca 3 timmar/dag, behöver man omsorg på eftermiddagen med så måste man söka fritidshem. Det är gratis att gå i förskoleklass, men det är en avgift för placeringen på fritidshemmet.

Förskoleklass är en viktig förberedelse inför skolstart, (men ditt barn måste inte gå i förskoleklass, gäller bara 2017 ut). Om barnet går kvar i förskola även som sexåring ska barnet ändå börja i grundskolan vid sju års ålder. Har du frågor om förskoleplats eller möjligheten att gå kvar i förskolan, kontakta skolförvaltningen eller din förskola.

Grundskola

Från höstterminen det år barnet fyller sju gäller skolplikt. Eleven går sedan i grundskolan i nio år, med två terminer per år.

I Österåkers kommun finns 19 grundskolor. Av dessa är 13 i kommunal regi och 6 är fristående skolor. Alla grundskolor är öppna för alla barn och alla grundskolor har en gemensam läroplan och gemensamma kursplaner. Utöver det kan skolan ha särskilda inriktningar eller olika typer av pedagogik som de arbetar efter. Till exempel har ett par skolor i Österåkers kommun Montessoriinriktning, medan andra inriktar sig på till exempel idrott eller musik.

Genom valet av skola finns också många möjligheter för ditt barn. Olika skolor har olika inriktningar och ditt barns skoldag kan därför se lite olika ut beroende på vilken skola ni väljer. Några skolor kan arbeta mer med digital teknik, andra vara ute mer i naturen. Flera skolor har en annan pedagogisk inriktning eller fokus på vissa ämnen.

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
fredag 15 december 2017