Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Modersmål

Att stödja utvecklingen av barns språk är en viktig del av förskolans arbete.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barn lär i lek och i skapande verksamhet.

Om det finns barn med annat modersmål än svenska ska aktiviteter, miljö och material anpassas också till dessa barns behov.

Förskolan har möjlighet att få stöd och hjälp till detta genom Språkverkstan.

Finska

Österåkers kommun är finskt förvaltningsområde och det innebär att du som föräldrar har rätt att få finska i förskolan helt eller delvis för ditt barn. Finska är ett av de nationella minoritetsspråken och har särskilda rättigheter. Ni kan delta även om ni inte kan finska. Intresset räcker.

På Berga öppna förskola har du tillgång till en finsktalande pedagog under öppettiderna.

Luffarbackens förskola har två tvåspråkiga avdelningar finska och svenska. Mumintrollet 1- 4 år och Solsidan  5-6 år. Här kan ditt barn få finska i vardagen och aktiviteter på finska.

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Cecilia Marelius
Senast uppdaterad:
torsdag 6 december 2018