Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter och regler

Österåkers kommun tar in avgifter för både kommunala och fristående förskolor. Här används maxtaxa. Det innebär att en familj betalar en avgift i förhållande till sin inkomst.

En plats i förskola kostar ca 11 000 kr/månad respektive ca 8 000 kr/månad för en 1-2 åring respektive 3-5 åring som går mer än 15 timmar /vecka. Avgiften motsvarar ungefär 12% av den faktiska kostnaden när man betalar högsta avgift.

Använd vår räknesnurra för att se din avgift. Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet.

Från och med 1 januari 2021 så är det nytt inkomsttak, vilket påverkar avgiften. Det nya inkomsttaket är 50 340 kr. 

Avgiften tas ut 12 månader per år och beräknas på taxekategori, antal barn samt hushållets gemensamma bruttoinkomst (all skattepliktig inkomst före skatt).

Österåkers Kommun tillämpar maxtaxa. För hushåll med en bruttoinkomst under
50 340 kronor per månad, måste en inkomstuppgift lämnas för att få reducerad avgift. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot Skatteverket när deklaration för aktuellt inkomstår är klart. Du anger din inkomst genom att logga in på din kundvalssida med en e-legitimation. Om du inte kan göra inkomstanmälan den vägen så kan vi hjälpa till via ombud. Ta kontakt med kommunens servicecenter.

Maxtaxa, procent på inkomst

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet (barn 1) och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet (barn 2). Endast barn placerade i verksamhet ingår i beräkningen för hushållet. Det måste vara samma räkningsmottagare för att syskonrabatten ska kunna beräknas.
Faktura går till det hushåll där barnet/barnen är folkbokförda.

Taxekategori

För att vara berättigad till placering krävs ett omsorgsbehov på mer än 15 timmar per vecka för förskolebarn och 10 timmar per vecka för fritidshemsbarn. Betalar enligt taxa 1, 2, 3, 6 och/eller  7.

Undantag

Föräldralediga med syskon till det barn som är i verksamhet: 16-30 timmar per vecka (taxa 1,2 och/eller 3) eller max 15 timmar per vecka (taxa 4 och/eller 5). För taxa 6 är avgiften fortfarande 12 mån om året men barnet har inte rätt till placering under jul- och sommarlov.

Arbetssökande: mer än 15 timmar per vecka eller max 15 timmar per vecka. Betalar enligt taxa 1, 2, 3, 4, 5 och/eller 6. Varken föräldralediga eller arbetssökande har rätt att ha barn i fritidshem årskurs 4-6 det vill säga taxa 7.

Reducering för allmän förskola får alla 3-5 års barn i verksamhet från 1 juli det år de fyller 3 år.

Avgiftsfritt

Från 1 september det år barnet fyller 3 år erbjuds plats i Avgiftsfri Allmän förskola (gäller de barn som går på förskola, ej familjedaghem.) 
Avgiftsfri allmän förskola omfattar 525 timmar per år (oftast 3 timmar per dag och ingen lunch). Den följer skolans terminer och barnet har inte rätt att gå under skollov. Verksamheten bedrivs oftast i samma lokaler som förskolan.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Erika Frangini
Senast uppdaterad:
tisdag 26 januari 2021