Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lärarlönelyft förlängs

Lärare med elever

Kommundirektör Staffan Erlandsson har fattat beslut om att under sommaren förlänga lärarlönelyftet i Österåkers kommun.

I Österåkers kommun gäller det statligt finansierade lärarlönelyftet i perioder om tre år. Den första treårsperioden går ut den 30 juni 2019. En ny bedömning och fördelning av vilka lärare som ska omfattas av nästa period var planerad att göras före sommaren. Den visade sig dock inte vara möjlig att slutföra eftersom Skolverkets webbportal för detta är stängd till mitten av september.

Detta innebär att ett antal lärare i Österåkers kommunala skolor skulle drabbas av ett uteblivet lönetillägg under sommaren för att sedan få en retroaktiv ersättning i oktober. För att undvika detta har kommundirektör Staffan Erlandsson beslutat att kommunen under sommaren förlänger lärarlönelyftet och fortsätter att betala ut det även under juli, augusti och september.

– Jag förstår att detta har skapat stor oro hos våra lärare. Vi har därför gjort en snabbutredning för att hantera den uppkomna situationen. Jag är glad att vi snabbt har kunnat komma fram till denna lösning, säger Staffan Erlandsson.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
onsdag 19 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 19 juni 2019