Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åtgärder för budget i balans på kommunala skolor

Österåkers kommun har sammantaget en mycket god ekonomi och hög kvalitet i verksamheterna. Från hösten 2018 har dock ett antal kommunala skolor budgetunderskott. Åtgärder vidtas nu för att skapa budget i balans.


De senaste tio åren har Österåkers kommun satsat för att få länets bästa förskolor och skolor. Bland annat har skolpengen till förskoleklass höjts med 65 procent och till grundskola med 50 procent, vilket kraftigt överstiger pris- och löneökningar.

2019 satsar Österåkers kommun 60 miljoner mer på skola än föregående år. Ett uppdrag är att satsa på verksamhetsutveckling och ökad kvalitet, inte minst genom digitalisering, Dessutom höjs skolpengen ytterligare.

Trots det har ett antal kommunala skolor ekonomiska underskott. Det beror på att de aktuella skolorna beräknat att antalet elever skulle bli fler läsåret 2018/2019 än vad de faktiskt blev och att de anställt fler medarbetare än vad som behövs.

Samma villkor

Kommunala skolor finansieras precis som fristående av en skolpeng som ska täcka till skolans utgifter. Om en skola har ett ekonomiskt underskott får kommunen inte skjuta till extra medel, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Istället måste åtgärder vidtas av aktuell skola. Detta för att samma villkor ska gälla för alla skolor, såväl kommunala som fristående.

Därför fattar kommunen heller inte generella beslut om anställningsstopp eller inköpsförbud, det är upp till varje skola själv att besluta.

Ökad styrning

I Österåkers kommun samlas de kommunala skolorna tillsammans med annan verksamhet i kommunal regi i en gemensam organisation, produktionsförvaltningen. Produktionsförvaltningen styrs från och med den nya mandatperioden direkt av Kommunstyrelsens produktionsutskott istället för av den tidigare Produktionsstyrelsen. Detta för att stärka styrningen av verksamheten och säkerställa att kommunens modell för mål- och resultatstyrning tillämpas.

En controller har också placerats på förvaltningen för att hjälpa skolorna att använda kommunens befolkningsprognoser och arbeta med ekonomisk uppföljning.

Åtgärder på skolor

Varje skola ansvarar för att ha budget i balans. De rektorer som har ekonomiska underskott ser nu över sina respektive organisationer och verksamheter för att anpassa kostnaderna efter intäkterna, inte minst inför kommande läsår. För att behålla medarbetare inom kommunen kommer erbjudande tas fram om att bli utlånad till andra kommunala verksamheter med personalbrist, som en möjlighet att prova på en ny tjänst på en annan arbetsplats.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
måndag 11 februari 2019
Senast uppdaterad:
måndag 11 februari 2019