Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker fortsätter att satsa på barns lärande

Förskollärarna i Österåker går till botten med begreppet undervisning och utvecklar nya arbetssätt. Under två dagar, 15 - 16 mars, genomfördes det femte seminariet i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram om undervisning i förskolan. 

"Undervisning i förskolan” är ett forsknings- och utvecklingsprogram som drivs inom ramen för ett fristående forskningsinstitut som heter Ifous. Från Österåkers kommun deltar alla kommunala förskolechefer med varsin grupp förskollärare, totalt 52 deltagare. Det gör Österåker till den största aktören i programmet. Förutom Österåker deltar ytterligare nio kommuner och Malmö universitet. Deltagarna möts regelbundet för att utbyta erfarenheter och utveckla undervisningen i de kommunala förskolorna.

Syfte med programmet

Syftet med ”Undervisning i förskolan” är att öka förskolebarnens lärande. Det gör man genom att höja medvetenheten hos förskollärarna om undervisningens innehåll och former. Det görs också genom att utveckla förskollärarnas kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisningen i förskolan. I samverkan med en forskargrupp på Malmö högskola provar förskollärarna också olika upplägg på undervisningen i sina barngrupper, och reflekterar över de observationer de gör.

Undervisning i förskolan ska bygga på vetenskap

Hittills i programmet har alla deltagare fått prova fyra olika teoretiska ingångar till att undervisa: det didaktiskt informerade upplägget, det variationsteoretiska upplägget, det poststrukturella upplägget och det pragmatiska upplägget.

– Nu ska alla deltagare välja ett femte upplägg där de själva ska formulera sig runt vad de vill prova och vilket innehåll de ska arbeta med. De kan välja att prova ett teoretiskt upplägg de redan gjort, ett helt nytt eller en kombination. Vår förhoppning är att detta leder till att vi tillsammans skapar nya metoder för undervisning, som alla bygger på vetenskapliga teorier, berättar Ann Bisenius som är verksamhetschef för utbildning i Österåkers kommun.

Programmet pågår till och med 2018

”Undervisning i förskolan” pågår till och med 2018. De övriga kommunerna som deltar i programmet är Bjuv, Landskrona, Lidingö, Strängnäs, Svedala, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm och Åstorp.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om "Undervisning i förskolan"? Information om programmet finns hos Ifoulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I filmklippet ovan ser du hela gänget som deltog från Österåkers kommun.

Redaktör:
Hanna Lampén

Sakkunnig:
Ann Bisenius
Publicerad:
torsdag 22 mars 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 22 mars 2018