Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny resursskola i Österåker

Under hösten startar Österåkers kommun upp en helt ny resursskola för elever med behov av särskilt stöd.

Österåkers kommun arbetar för att skapa en inkluderande skola där alla elever får lika möjligheter att nå inte bara kunskapsmålen, utan sin fulla potential. Bland annat görs satsningar på kompetensutveckling av skolpersonalen och modernisering av skollokalerna. Den nya resursskolan erbjuder en anpassad lärmiljö med små grupper och hög personaltäthet när elevens ordinarie hemskola inte räcker till.

Under tiden som eleven går på resursskolan får hemskolan hjälp att anpassa sin verksamhet för att eleven ska kunna komma tillbaka till sin vanliga miljö så snart som möjligt. Det kan handla om alltifrån ett par månader till ett läsår beroende på elevens behov.

Den nya resursskolan har startat i tillfälliga lokaler på Bergavägen i Åkersberga, där Korallens friskola tidigare hade sin verksamhet. Här arbetar för närvarande två lärare och två elever går på skolan. Vad den nya skolan ska heta är inte klart ännu, utan kommer att beslutas av kommunens namnberedning.

Ansökan om plats på resursskolan görs av rektorn på elevens hemskola, efter dialog med elev och vårdnadshavare. Kommunens verksamhetschef för utbildning och elevhälsochef beslutar sedan om eleven ska tas emot på resursskolan eller om det finns andra alternativ som bättre kan stötta eleven.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
fredag 12 oktober 2018
Senast uppdaterad:
fredag 12 oktober 2018